ANBEFALTE INNLEGG
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere
Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"
Vil skape tryggere ledere

Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?

businessbilder12
Amy Edmondson, professor ved Harvard Business School, har popularisert begrepet psykologisk trygghet og vi ser at mange ledere er opptatt av å skape dette i sine organisasjoner. Psykologisk trygghet handler om å ha en kultur og et ytringsklima som gjør at ansatte opplever at de kan uttrykke seg fritt. At ansatte ikke er redd for å «bli straffet» dersom de ytrer sine tanker, idéer, spørsmål eller bekymringer. Det handler om å skape et arbeidsmiljø hvor folk tør «å være seg selv».
 
På denne måten bidrar alle med sine beste forbedringsforslag og terskelen for å gi hverandre tilbakemeldinger er lavere. De organisasjonene som lykkes med dette klarer å endre, utvikle og fornye seg – og som et resultat av det levere bedre tjenester og produkter til sine kunder!
 
Her er ti råd for hvordan du kan bygge psykologisk trygghet:
 
1. Still nysgjerrige spørsmål
Det å være nysgjerrig på andres meninger, tanker og idéer – selv om de er ulike dine egne, er med å bygge psykologisk trygghet. Dersom du tør å være nysgjerrig på hva dine kolleger mener om saker som diskuteres, beslutninger som tas eller prosjekter som gjennomføres vil man skape en kultur hvor folk sier det de mener. Det motsatte av å være nysgjerrig – dømmende – kan være med på å skape en psykologisk utrygg kultur.
 
2. Benytt selvavsløring
Å «by litt på seg selv» gjennom selvavsløring er virksomt for å bygge psykologisk trygghet. Fortell gjerne om noen feil du har gjort eller noen ting du syns kan være litt sårbart å dele. Da setter du et eksempel til etterfølgelse og demonstrerer til de andre at «her er det greit å fortelle om de tingene vi ikke får til».
 
3. Lytt aktivt når andre forteller om egne idéer, tanker, bekymringer eller feil
Å demonstrere det vi på fagspråket kaller sosial sensitivitet – nemlig å vise at du lytter når andre forteller om ting som kan være litt ubehagelig eller sårbart å dele. Dersom folk opplever at man ikke lytter når man forteller om vanskelige ting, så skaper dette en sterk utrygghet. Det gjør at ansatte velger å holde tilbake informasjonen fordi de opplever at det ikke blir lyttet til. Da går man glipp av verdifulle innspill, tanker eller feil som man kan lære av.
 
4. Gi feedback til hverandre
Å gi tilbakemeldinger til kolleger er viktig, og det er viktig hvordan vi gjør dette. Dersom man kombinerer tydelighet med vennlighet ser vi at tilbakemeldingen har størst sannsynlighet for å bli tatt imot. Noen ganger kan det være nyttig å avvæpne situasjonen før man gir selve tilbakemeldingen med å si noe som forbereder personen på at du skal gi tilbakemelding, og at det gjerne kan være vanskelig å høre.
 
5. Ta tak i teamets tilstand
I team og avdelinger ser vi noen ganger at det er en atmosfære av frustrasjon eller usikkerhet. Å tørre å sette ord på dette, fortelle om det du observerer og skape dialog i teamet rundt denne «atmosfæren» er virksomt. Vi kaller gjerne dette å se teamet utenfra eller å ta «helikopterperspektiv». Dersom vi lar disse tilstandene flyte fritt uten at vi tar kontroll på dem, forsurer de miljøet og den psykologiske tryggheten reduseres.
 
6. Vis respekt både «av og på banen»
Når vi arbeider i team er det viktig at vi viser respekt og forståelse for hverandre både når vi er sammen, men også på bakrommet. Dersom vi snakker nedlatende om våre kolleger bak andres rygg skaper dette en kultur av utrygghet og usikkerhet. Folk blir mer selv-beskyttende og lite villige til å dele av sine tanker, idéer, feil og bekymringer – fordi de lurer på hvordan dette blir snakket om i etterkant.
 
7. Forsøk genuint å ønske å lære
Det å innta en posisjon av uvitenhet kan være skremmende. Dersom du viser til dine kolleger at du ønsker å lære av dem demonstrerer du en nyttig atferd gjennom din væremåte. Du går foran som et eksempel om at «her er det greit å ikke kunne alt – vi kan lære av hverandre». Ofte unngår vi å genuint vise et ønske om å lære av hverandre fordi det betyr at vi kan fremstå som inkompetente eller dumme.
 
8. Skap tydelighet rundt mål, roller og forventninger
Ved å ha en tydelighet rundt disse elementene så vet alle hvilken retning vi skal (mål), hvem som skal gjøre hva (roller) og hvordan vi skal gjøre dette (forventninger). Denne tydeligheten fjerner usikkerhet og bygger samtidig psykologisk trygghet. I avdelinger og team som mangler tydelighet rundt dette ser vi at det er flere kilder til uenighet, usikkerhet og uheldige konflikter.
 
9. Skap struktur som sørger for at vi undersøker oss som team
Ved å ha prosesser eller strukturer som sørger for at dere iakttar / undersøker dere selv blir dere også mer bevisst på hva teamet eller avdelingen må forbedre seg på. Ofte ser vi at team har regelmessige møter (f.eks. annenhver uke) hvor de bruker 30 minutter på å si noe om (1) Hva er vi gode på? (2) Hva kan vi bli bedre på? (3) Hva skal vi starte med som vi ikke gjør i dag? (4) Hva skal vi slutte med som vi gjør i dag? (5) Hva skal vi fortsette med som vi allerede gjør? Gjennom å regelmessig studere disse faktorene i egen avdeling/eget team, identifisere og prioritere noen forbedringspunkter så har man implementert en struktur som skaper trygghet i avdelingen/teamet.
 
10. Be om tilbakemelding på måten du kommuniserer

Spør dine kolleger hvordan de opplever at du kommuniserer med dem, og be gjerne om tilbakemelding på hva de syns fungerer godt og hva de syns kunne vært bedre. Dette kan være skremmende å gjøre, men dersom vi forsøker å ta imot denne tilbakemeldingen blir vi også bedre lagspillere – og er med på å skape psykologisk trygghet.
 
Noen av disse rådene er dere sannsynligvis gode på allerede. Det vi anbefaler er å velge ut noen av dem og trene spesifikt på disse. Psykologisk trygghet er viktig og blir enda viktigere fremover etter hvert som endringer skjer raskere og arbeidsoppgaver krever større fleksibilitet og tilpasningsdyktighet fra arbeidstakere.
 

RELEVANT

AKTUELT

businessbilder12
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?

AKTUELT

kyrrek
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere
Statlige ordninger og kriselån til tross: Koronapandemien vil gjøre at verdiskapingen og veksten i næringslivet flater ut og kan hende går i minus. En av de største usikkerhetsfaktorene er at vi ikke vet hvor langt ned vi skal før kurven igjen vender oppover.

AKTUELT

Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider
På mange måter har vi aldri vært så alene og samtidig så felles ansvarlige som nå. Felles ansvarlige for å redusere utbredelsen av koronaviruset. Dette har motivert oss i Bjørnson Organisasjonspsykologene til etablere en liten ressursbank som inneholder gode råd til hvordan vi kan stå bedre gjennom denne krevende situasjonen, hver for oss og sammen. Som leder og menneske. Vi håper dette kan være til støtte og inspirasjon for deg i en krevende tid.

AKTUELT

Cecilie%20mars%2020
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"

AKTUELT

%C3%B8b
Vil skape tryggere ledere
Når sjefen er trygg i sjefsrollen, blir det lettere for ansatte å dele bekymringer og ta opp mangler. Dette blir tema under årets Bjørnson­konferanse som avvikles mot slutten av året.

AKTUELT

JTI%2004_09_2019
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!
Verktøyet Jung Type Index (JTI) er et nyttig verktøy for å bli mer bevisst arbeidspreferanser. Brukt som en del av systematisk kompetanseutvikling gir JTI innsikt i hva som skaper prestasjonsglede, bedrer relasjoner og styrker måloppnåelse.

AKTUELT

Alt_4%20NATIVE%20annonse_2dag_695
Trygge ledere leder bedre!
God ledelse gir resultater. I et arbeidsliv preget av løpende endring og omstilling, blir virksomhetens evne til å håndtere og prestere under usikkerhet et stadig viktigere konkurransefortrinn. Medarbeidere som er trygge, takler usikkerhet og endring bedre. De er mer motiverte, endringsvillige og produktive, og gir et større bidrag til virksomhetens måloppnåelse.

AKTUELT

pointresources_ringhorne1
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene
I 2019 ble Bjørnson Organisasjonspsykologene tildelt en 3-årig kontrakt på lederutvikling for Vår Energi. Bjørnson fikk kontrakten i en nasjonal anbudskonkurranse.

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet
Bjørnson Organisasjonspsykologene får flere millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til utvikling av en lederutviklingsapp, som skal gi bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive medarbeidere. I prosjektet vil Bjørnson samarbeide med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

AKTUELT

1%20KVV
Økt mangfold bidrar til god ledelse
Ledelse handler om å trå utenfor komfortsonen, og det får deltakerne trent på når de møtes på programmet Kvinner viser vei.

AKTUELT

ALT%203%20io%20br%20%C3%B8b
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!
-”I Risa spiser vi pizza, ikke biff. For i Risa så deler vi»! Sa Bjørn Risa i sitt innlegg på Bjørnsonkonferansen. En halvtime brukte han på å gå gjennom «70 år med Risa - på godt og vondt!" 80 lysark på 30 minutter. En spennende historie levert i et forrykende tempo, av en kultursjef med engasjement og glimt i øye.

AKTUELT

Ingrid_191
Rigg for vekst
Bedrifter som investerer i utvikling av ledere og ansatte blir attraktive for flinke folk. Organisasjoner med god læringsevne er bedre rustet til å gripe forretningsmuligheter i nedgang og oppgang.

AKTUELT

Ane%20alt_%202%20(nr_13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.

AKTUELT

Cecilie%20Thorsen_Politilederen
Varsling – et lederansvar
Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker? Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansen på Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.

AKTUELT

Prestasjonsmotivasjon!
AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.

AKTUELT

enquete
Viktige perspektiver på det digitale skiftet
Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. Det var blant konklusjonene under Bjørnsonkonferansen 2017.

AKTUELT

Bj%C3%B8rnsons%20Lederpris_pressemelding%20
Bjørnsons Lederpris 2017
Sjur Svaboe har fått Bjørnsons Lederpris for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.

AKTUELT

Aktuelt%20BK2017
Alt klart for Bjørnsonkonferansen
Deltakere og foredragsholdere er klare for Bjørnsonkonferansen 2017 som går av stabelen onsdag 15. november. Arrangementet har toppledere som målgruppe og årets tema er ledelse i det digitale skiftet.

AKTUELT

connect%20vekst%20aktuelt%20juli
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere
Kampen om kundene og markedsandelene er tøff. Vinnerne er bedrifter som henger med på innovasjon og utvikling, og som tar steget inn i en mer digital arbeidsdag. Skal du ha suksess må du imidlertid ha fokus på en av de viktigste driverne bak vekst og utvikling - menneskene i organisasjonen.

AKTUELT

Aktuelt%20H%C3%85
Gode ledere gir gode barnehager
Ikke noe er viktigere for oss enn ungene våre. Å legge grunnlaget for et godt liv, begynner allerede i barnehagen. Det vet barnehagesjef Hildegunn Sørfonn Husveg i Hå kommune. Sammen med dyktige medarbeidere og med Bjørnson Organisasjonspsykologene på laget, sørger hun for at de yngste har det godt.

AKTUELT

gunnars
Klare forventninger gir trygge medarbeidere
Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

AKTUELT

lederraad
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner
Felles identitet i organisasjonen er viktigere enn noen gang. Å stå sammen bidrar til å styrke motivasjonen hos medarbeiderne. Det var en av konklusjonene under det såkalte Lederrådet i forbindelse med Bjørnsonkonferansen 2016.

AKTUELT

erikdale
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk
Lederne går foran når nye mål skal nås. Det er strategien i Kruse Smith som både vil sikre og styrke posisjonen som entreprenør. Samarbeidet med Bjørnson er en viktig del av satsingen.

AKTUELT

IMG_2534
Slik løser du konflikten
For mange av oss er det noe av det vanskeligste vi kan oppleve. En konflikt er krevende, enten den oppstår på jobb eller i andre sammenhenger. Den stjeler energi, kan sette dype spor og er ødeleggende. Ta grep snarest mulig, anbefaler Ane Johnsen Lien, psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson.

AKTUELT

gjesdal_ny
En kommune i vekst trenger ledere som leverer
Ordfører Frode Fjeldsbø (til venstre) og rådmann Knut Underbakke utgjør et sterkt lederteam i Gjesdal.

Gjesdal er en kommune i utvikling. Det handler om smart bruk av energi og teknologi, en effektiv kommuneadministrasjon, engasjerte innbyggere og sterk identitet. Kort sagt alt det som skaper et godt sted å bo og arbeide. Kommunen er en del av regionens Smart City-satsing, og har store ambisjoner for framtiden!

AKTUELT

FullSizeRender
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak
Det er tøffe tider i arbeidslivet. I Rogaland alene er over 10.000 personer arbeidsledige. Det som for få år siden var et stramt arbeidsmarked hvor medarbeiderne nærmest kunne velge og vrake i tilbud, er tørket inn til et marked som trolig aldri når samme, gamle høyder igjen. Den kanskje viktigste suksessfaktoren for at det likevel kan skje, er god ledelse. Nå er tiden inne for å satse enda mer på lederutvikling i Rogalandsbedriftene.

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Knapt noen gang har utfordringene innen olje og gass vært større enn i dag. Vekslende oljepris og fokus på kostnader kombinert med viktigheten av fortsatt nyskaping, stiller store krav til næringen. Bedrifter som investerer i ledelse, står bedre rustet til å møte omstillingen.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn