Organisasjon

Bjørnson bistår med presise analyser som gir grunnlag for målrettet arbeid med utviklingen av organisasjonen. Vi tilbyr støtte til å utvikle ledelse, medarbeiderskap og kultur som støtter virksomhetens strategi og målsettinger.

Engasjerte medarbeidere har vesentlig større sjanse for å bli værende i organisasjonen. Medarbeidertilfredshet er også vist å korrelere høyt med kundetilfredshet og økonomiske resultater (Eskildsen m.fl, 2003). Kort fortalt er jobbengasjement en viktig driver for gode prestasjoner og godt omdømme.

RELEVANT

AKTUELT

Some%20Jul
Bjørnsonkonferansen 2022
De krevende utfordringer en rekke virksomheter står foran i dag er med på å gjøre god ledelse med evne til omstilling viktigere enn noen gang. Tema som energi, miljø og klima, forsyningssikkerhet og krig i Europa er topp-aktuelle. Disse tok opp på årets Bjørnsonkonferanse 10. november "God ledelse i krevende tider".
Bjørnsonkonferansen 2022

TJENESTER

foto-1038
Organisasjonsutvikling
Vi utarbeider og skreddersyr tilnærminger og prosesser når vi støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner