Vi styrker organisasjon, ledelse og medarbeiderskap som konkurransefortrinn

Med spisskompetanse innen ledelse og organisasjonspsykologi samt en helhetlig virksomhetsforståelse, skaper vi vekst og verdier for våre kunder, deres eiere og ansatte. Våre kjerneleveranser er utvikling av ledere, team, arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Målsettingen er alltid den samme; god ledelse og engasjerte medarbeidere.
 
Siden 2001 har vi bidratt til utvikling og økte prestasjoner i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Idéen bak selskapet var å gjøre organisasjonspsykologi relevant og lønnsomt for næringslivet. Resultatet har blitt et av Norges ledende private fagmiljø innen ledelse og organisasjonspsykologi med en unik og tydelig psykologfaglig profil med høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor. Siden starten har vi levert tjenester for ca 245 millioner kroner.  
 
Bjørnson har en sterk kompetanseprofil, med psykologspesialiser innen klinisk eller organisasjonspsykologi, ansatte med mastergrad eller PhD innen ledelse, organisasjon eller organisasjonspsykologi. Vi har et etablert kvalitetssystem og er kvalifisert leverandør i både Achilles og Magnet JQS. 

Våre kjerneverdier er fagkunnskap, engasjement, lønnsomhet og tillit. Vi er opptatt av å utvikle et lærende tankesett og investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon. Kompetanseutviklingen kommer ansatte og kunder til gode, fordi det gjør selskapet mer robust og i stand til å håndtere stadig mer krevende oppdrag.  

I 2016 satte vi det digitale skiftet på Bjørnsons agenda, og har siden da arbeidet med å utvikle Bjørnson Online, et digitalt produkt- og tjenestetilbud som gjør oss til en enda bedre og mer fleksibel samarbeidspartner. Bjørnson Online representerer et digitalt læringsunivers som både representerer et selvstendig tilbud og et supplement til våre analoge tjenester. Så langt består tilbudet av en rekke digitale læringsmoduler, en lederutviklingsapp og en digital arbeidsmiljøundersøkelse. 

Vi erfarer høy tillit i markedet. At vi blir valgt og gjenvalgt av markedsledende kunder, på tvers av bransjer. Kundene gir tilbakemeldinger om at det gir høy merverdi å samarbeide med Bjørnson, og rapporterer i snitt en kundetilfredshet på 5,4 av 6. Vår unike og tydelige profil - med spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og ledelse og vår tydelige profil på endring, omstilling og atferdsendring har høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor.

Bygg folk - bygg business