Samfunnsengasjement

I Bjørnson har vi lange tradisjoner for å engasjere oss i lag og organisasjoner med et idealistisk formål. Å kunne kombinere det å støtte en god sak, bygge nettverk og bidra med vår spisskompetanse oppleves som berikende og meningsfullt.


logo viking h%c3%a5ndball gif

Bjørnson har vært sponsor for Viking Håndball siden 2010. I denne tiden har vi som sponsor hatt gleden av å bidra med innlegg og foredrag innen organisasjon og ledelse på Vikingskolen, et kompetanseprogram for sponsorer av Viking Håndball. Viking Håndball arbeider for en felles elite- og breddesatsing. En sterk lokal profil og et godt rekrutteringsarbeid bidrar til stor entusiasme og identitet rundt laget. Klubbens arbeid er tuftet på verdigrunnlaget: Bredde og elite - hånd i hånd! 

sandnes
Bjørnson ble sponsor for Sandnes Håndball fom sesongen 2017/2018. Bjørnson har gått inn som sponsor i kategorien «verdisponsor» for bredden. Sandnes Håndball har 400 medlemmer og driftes i god dugnadsånd under verdigrunnlaget: Begeistring, Innsatsvilje, Respekt, Fair play.

 
kreftomsorgen rogaland

Bjørnson har vært sponsor for Kreftomsorg Rogaland (KOR) siden 2008. Kreftomsorg er et lokalt omsorgs- og kompetansesenter for kreftrammede, pårørende og etterlatte. Virksomheten er lokalisert i Stavanger og Haugesund, og dekker hele fylket. Som sponsor har vi blant annet hatt gleden av å støtte KOR i arbeidet med å utvikle deres organisasjon og medarbeidere for å sikre robusthet i møte med viktige og krevende oppgaver.  


logo-hr norge 550845d7e5f5b
Bjørnson ble invitert som samarbeidspartner med regionens største HR-nettverk, Rogaland Personalforum i 2016. Utgangspunktet var Bjørnsons ledende regionale posisjon innen ledelse og lederutvikling. Bjørnson har ved flere anledninger hatt gleden av å bidra med aktuelle foredrag innen ledelse og arbeidsmiljø med særlig relevans for personer som arbeider i eller i tilknytning til HR. Det er meningsfult å bidra til å øke kunnskap og kompetanse hos personell som spiller en nøkkelrolle i bedriftenes humankapitalforvaltning. 



viking

Bjørnson har vært sponsor i Viking Fotball siden 2013. Som Viking sponsor har vi hatt gleden av å delta på utallige arrangementer med klubben og sponsornettverket, og ser frem til nye, spennende og mørkeblå høydepunkt! Viking Fotball kommenterte følgende i forbindelse med re-signering: "Bjørnson Organisasjonspsykologene har hjulpet både våre spillere, trenere og ledere med faglig påfyll de siste årene. De fortsetter sitt engasjement som samarbeidspartner og støttespiller, og det er vi utrolig takknemlig for." 


logo stavanger konserthus

Bjørnson var en av ti hovedsponsorer under oppføringen av Stavanger Konserthus som sto ferdig i 2012. Konserthuset knytter sammen musikkparken i Bjergsted og byen. Huset har to saler med fremragende akustikk - orkestersalen med 1500 seter og Zetlitz med en kapasitet opp mot 2000 ved stående publikum. Huset har i løpet av få år tatt en posisjon i kulturlivet både regionalt og nasjonalt.