Vi trenger alltid flere gode folk
foto-1431

Bjørnson Organisasjonspsykologene er en betrodd og langsiktig samarbeidspartner for utvikling av organisasjoner, ledere og medarbeidere i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Selskapet ble startet i 2001 med mål om å gjøre psykologi relevant og lønnsomt for arbeidslivet.  

Resultatet har blitt et av Norges ledende private fagmiljø innen ledelse og organisasjonspsykologi. I over 20 år har vi levert tjenester tuftet på spesialistkompetansen til våre dyktige konsulenter og deres engasjement for å utgjøre en viktig forskjell for våre kunder. 

Bjørnson har en sterk kompetanseprofil både med hensyn til arbeidserfaring og formell utdanning. Våre ansatte er psykologspesialiser innen klinisk voksenpsuykologi eller organisasjonspsykologi, har mastergrad eller PhD innen ledelse, organisasjon eller organisasjonspsykologi. I tillegg til en kjerneorganisasjon bestående av fast ansatte har vi assosierte konsulenter over hele landet. Vårt assosierte netteverk gir oss større geografisk rekkevidde, lokal tilstedeværelse og mulighet for raskt å skalere opp vårt kapasietet ved behov. Vi har et etablert kvalitetssystem og er kvalifisert leverandør i både Achilles og Magnet JQS. 

Våre kjerneverdier er fagkunnskap, engasjement, lønnsomhet og tillit. Vi er opptatt av å utvikle et lærende tankesett og investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon. Kompetanseutviklingen kommer ansatte og kunder til gode, fordi det gjør selskapet mer robust og i stand til å håndtere stadig mer krevende oppdrag.  

I 2016 satte vi det digitale skiftet på Bjørnsons agenda, og har siden arbeidet med å utvikle Bjørnson Online, et digitalt produkt- og tjenestetilbud som gjør oss til en enda bedre og mer fleksibel samarbeidspartner. Så langt består tilbudet av en rekke digitale læringsmoduler som vi tilbyr på norsk og engelsk, en digital arbeidsmiljøundersøkelse og en lederutviklingsapp. Bjørnson Online tilbys på selvstendig basis eller som et supplement til våre analoge tjenester.

Vi erfarer høy tillit i markedet. At vi blir valgt og gjenvalgt av markedsledende kunder, på tvers av bransjer. Kundene gir tilbakemeldinger om at det gir høy merverdi å samarbeide med Bjørnson, og rapporterer i snitt en kundetilfredshet på 5,4 av 6. Vår unike og tydelige profil - med spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og ledelse og vår tydelige profil på endring, omstilling og atferdsendring har høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor.

 

Vil du være med å bygge folk og bygge business?


Bjørnson er alltid på utkikk etter resultatorienterte seniorkonsulenter med formell kompetanse som psykologspesialist, organisasjonspsykolog, mastergrad innen organisasjonspsykologi eller med master eller PhD innen organisasjon og ledelse, strategi eller organisasjonspsykologi. Vi søker konsulenter som kan vise til erfaring og gode resultater fra utvikling, salg og leveranse av tjenester innen lederutvikling, teamutvikling, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. Din oppgave vil være å skape vekst for våre kunder og bidra i utviklingen av Bjørnson.


Er du opptatt av ledelse og medarbeiderskap og dyktig på å utvikle ledere og organisasjonene de jobber i? Liker du å spille andre god? Syns du Bjørnson virker som en spennende arbeidsgiver? Da er du velkommen til å ta uforpliktende kontakt med daglig leder Ingrid Ottesen på 918 22 256.   

 
For mer informasjon om Bjørnson, se om oss.

Building People 
Builds Business