Referanser

Logo%20Havfram%202022
Initiativene vi har kjørt sammen med Bjørnson har blitt svært godt mottatt i organisasjonen med god oppnåelse i forhold til de målsettinger som har ligget til grunn i vårt arbeid med organisasjonsutvikling og individuell utvikling.
Logo%20Havfram%202022
Initiativene vi har kjørt sammen med Bjørnson har blitt svært godt mottatt i organisasjonen med god oppnåelse i forhold til de målsettinger som har ligget til grunn i vårt arbeid med organisasjonsutvikling og individuell utvikling.
Logo%20Havfram%202022
Initiativene vi har kjørt sammen med Bjørnson har blitt svært godt mottatt i organisasjonen med god oppnåelse i forhold til de målsettinger som har ligget til grunn i vårt arbeid med organisasjonsutvikling og individuell utvikling.
last%20ned
Vår Energi har fom 2017 samarbeidet tett med Bjørnson på en rekke områder knyttet til utvikling av ledelse, organisasjon og arbeidsmiljø. Det har vært positiv respons på implementerte forbedringstiltak, og på Bjørnsons konsulenter...
last%20ned
Vår Energi har fom 2017 samarbeidet tett med Bjørnson på en rekke områder knyttet til utvikling av ledelse, organisasjon og arbeidsmiljø. Det har vært positiv respons på implementerte forbedringstiltak, og på Bjørnsons konsulenter...
last%20ned
Vår Energi har fom 2017 samarbeidet tett med Bjørnson på en rekke områder knyttet til utvikling av ledelse, organisasjon og arbeidsmiljø. Det har vært positiv respons på implementerte forbedringstiltak, og på Bjørnsons konsulenter...
OIP
Bjørnson har siden 2018 bistått Lyse med støtte til leder- og organisasjonsutvikling. Et bredt spekter av tjenester er levert på alle nivå i konsernet. Høsten 2020 ble Bjørnson i forbindelse med en nasjonal anbudskonkurranse, tildelt en langsiktig kontrakt på leder- og organisasjonsutvikling for Lyse.
OIP
Bjørnson har siden 2018 bistått Lyse med støtte til leder- og organisasjonsutvikling. Et bredt spekter av tjenester er levert på alle nivå i konsernet. Høsten 2020 ble Bjørnson i forbindelse med en nasjonal anbudskonkurranse, tildelt en langsiktig kontrakt på leder- og organisasjonsutvikling for Lyse.
OIP
Bjørnson har siden 2018 bistått Lyse med støtte til leder- og organisasjonsutvikling. Et bredt spekter av tjenester er levert på alle nivå i konsernet. Høsten 2020 ble Bjørnson i forbindelse med en nasjonal anbudskonkurranse, tildelt en langsiktig kontrakt på leder- og organisasjonsutvikling for Lyse.
subsea%20seven
Vi bruker Bjørnson fordi de yter den profesjonalitet som vi ønsker i vårt lederutviklingsprogram. Programmet gir våre ledere et felles språk, verktøy og en bevisstgjøring på ansvaret som ligger i lederrollen.
subsea%20seven
Vi bruker Bjørnson fordi de yter den profesjonalitet som vi ønsker i vårt lederutviklingsprogram. Programmet gir våre ledere et felles språk, verktøy og en bevisstgjøring på ansvaret som ligger i lederrollen.
subsea%20seven
Vi bruker Bjørnson fordi de yter den profesjonalitet som vi ønsker i vårt lederutviklingsprogram. Programmet gir våre ledere et felles språk, verktøy og en bevisstgjøring på ansvaret som ligger i lederrollen.
Dwellop
Konsulenten med sin profesjonelle kompetanse, glimt i øyet og ved å gi direkte konstruktive innspill bidro meget bra til å etablere en åpen og god dialog i gruppen. Anbefales.
Dwellop
Konsulenten med sin profesjonelle kompetanse, glimt i øyet og ved å gi direkte konstruktive innspill bidro meget bra til å etablere en åpen og god dialog i gruppen. Anbefales.
Dwellop
Konsulenten med sin profesjonelle kompetanse, glimt i øyet og ved å gi direkte konstruktive innspill bidro meget bra til å etablere en åpen og god dialog i gruppen. Anbefales.
swageloklogo_1x4cmblaa
Vi har mottatt tilbakemeldinger, både internt og eksternt, som forteller at vi de siste årene har utviklet oss både som ledere og som firma, og vi kan vel trygt si at samarbeidet med Bjørnson, inkludert 360 produktet, har gitt oss ”value for money”.
swageloklogo_1x4cmblaa
Vi har mottatt tilbakemeldinger, både internt og eksternt, som forteller at vi de siste årene har utviklet oss både som ledere og som firma, og vi kan vel trygt si at samarbeidet med Bjørnson, inkludert 360 produktet, har gitt oss ”value for money”.
swageloklogo_1x4cmblaa
Vi har mottatt tilbakemeldinger, både internt og eksternt, som forteller at vi de siste årene har utviklet oss både som ledere og som firma, og vi kan vel trygt si at samarbeidet med Bjørnson, inkludert 360 produktet, har gitt oss ”value for money”.
iad_1369348394599241499sorvest2_-_logo%20coops%C3%B8rvest
Bjørnson har bistått Coop Sørvest i et omfattende lederutviklingsprogram med over 100 ledere i forskjellige roller. I tett samarbeid med oss designet Bjørnson programinnhold og trente opp interne fasilitatorer til å gjennomføre programmet på egenhånd...
iad_1369348394599241499sorvest2_-_logo%20coops%C3%B8rvest
Bjørnson har bistått Coop Sørvest i et omfattende lederutviklingsprogram med over 100 ledere i forskjellige roller. I tett samarbeid med oss designet Bjørnson programinnhold og trente opp interne fasilitatorer til å gjennomføre programmet på egenhånd...
iad_1369348394599241499sorvest2_-_logo%20coops%C3%B8rvest
Bjørnson har bistått Coop Sørvest i et omfattende lederutviklingsprogram med over 100 ledere i forskjellige roller. I tett samarbeid med oss designet Bjørnson programinnhold og trente opp interne fasilitatorer til å gjennomføre programmet på egenhånd...
logo-rema1000
Ettersom våre ledere er på et høyt nivå allerede, er vi veldig nøye med hvem vi velger å samarbeide med – fordi samarbeidspartneren må gi merverdi til lederne...
logo-rema1000
Ettersom våre ledere er på et høyt nivå allerede, er vi veldig nøye med hvem vi velger å samarbeide med – fordi samarbeidspartneren må gi merverdi til lederne...
logo-rema1000
Ettersom våre ledere er på et høyt nivå allerede, er vi veldig nøye med hvem vi velger å samarbeide med – fordi samarbeidspartneren må gi merverdi til lederne...
skretting-pms877-pms186
Deltakerene var veldig fornøyd med denne delen av dagen, og følte at teknikkene de lærte gav mening. Oppdraget ble utført akkurat som ønsket og hva vi planla i forkant.
skretting-pms877-pms186
Deltakerene var veldig fornøyd med denne delen av dagen, og følte at teknikkene de lærte gav mening. Oppdraget ble utført akkurat som ønsket og hva vi planla i forkant.
skretting-pms877-pms186
Deltakerene var veldig fornøyd med denne delen av dagen, og følte at teknikkene de lærte gav mening. Oppdraget ble utført akkurat som ønsket og hva vi planla i forkant.
Time_kommune_korrigert
Organisasjonspsykologen fra Bjørnson tok oss kort gjennom et teoretisk grunnlag om endrings- og omstillingsprosesser, stressreaksjoner og håndtering av disse...
Time_kommune_korrigert
Organisasjonspsykologen fra Bjørnson tok oss kort gjennom et teoretisk grunnlag om endrings- og omstillingsprosesser, stressreaksjoner og håndtering av disse...
Time_kommune_korrigert
Organisasjonspsykologen fra Bjørnson tok oss kort gjennom et teoretisk grunnlag om endrings- og omstillingsprosesser, stressreaksjoner og håndtering av disse...
Logo%20fylkesmannen%20i%20rogaland
Konsulentens evne til å forstå og ta tak i våre særlige utfordringer, både i planlegging og gjennomføring av programmet vitner om høy kvalitet og kompetanse. Dette, i kombinasjon med målrettet og fleksibel gjennomføring, gjorde at programmet mer enn oppfylte våre forventninger.
Logo%20fylkesmannen%20i%20rogaland
Konsulentens evne til å forstå og ta tak i våre særlige utfordringer, både i planlegging og gjennomføring av programmet vitner om høy kvalitet og kompetanse. Dette, i kombinasjon med målrettet og fleksibel gjennomføring, gjorde at programmet mer enn oppfylte våre forventninger.
Logo%20fylkesmannen%20i%20rogaland
Konsulentens evne til å forstå og ta tak i våre særlige utfordringer, både i planlegging og gjennomføring av programmet vitner om høy kvalitet og kompetanse. Dette, i kombinasjon med målrettet og fleksibel gjennomføring, gjorde at programmet mer enn oppfylte våre forventninger.
kruse
Kruse Smith konsernet med sine nærmere 1000 ansatte, fordelt på flere lokasjoner mellom Bergen og Oslo, har hatt et omfattende samarbeid med Bjørnson siden 2013. Vi har benyttet oss av flere av deres tjenester og kompetanseområder, herunder et omfattende lederutviklingsprogram for 150 ledere på alle nivå i organisasjonen...
kruse
Kruse Smith konsernet med sine nærmere 1000 ansatte, fordelt på flere lokasjoner mellom Bergen og Oslo, har hatt et omfattende samarbeid med Bjørnson siden 2013. Vi har benyttet oss av flere av deres tjenester og kompetanseområder, herunder et omfattende lederutviklingsprogram for 150 ledere på alle nivå i organisasjonen...
kruse
Kruse Smith konsernet med sine nærmere 1000 ansatte, fordelt på flere lokasjoner mellom Bergen og Oslo, har hatt et omfattende samarbeid med Bjørnson siden 2013. Vi har benyttet oss av flere av deres tjenester og kompetanseområder, herunder et omfattende lederutviklingsprogram for 150 ledere på alle nivå i organisasjonen...
Stavanger%20kommune
Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på opplæringen, og flere forteller at de har tatt kurset og metodikken med seg tilbake i arbeidet og omsatt ny kunnskap til handling i eget lederarbeid...
Stavanger%20kommune
Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på opplæringen, og flere forteller at de har tatt kurset og metodikken med seg tilbake i arbeidet og omsatt ny kunnskap til handling i eget lederarbeid...
Stavanger%20kommune
Deltakerne har gitt gode tilbakemeldinger på opplæringen, og flere forteller at de har tatt kurset og metodikken med seg tilbake i arbeidet og omsatt ny kunnskap til handling i eget lederarbeid...
Norbohus
Bjørnson gjennomførte en profesjonell arbeidsmiljøundersøkelse, og som har bidratt til at hele vår organisasjon har fått et nytt positivt "bilde" på sitt arbeidsmiljø i hverdagen.
Norbohus
Bjørnson gjennomførte en profesjonell arbeidsmiljøundersøkelse, og som har bidratt til at hele vår organisasjon har fått et nytt positivt "bilde" på sitt arbeidsmiljø i hverdagen.
Norbohus
Bjørnson gjennomførte en profesjonell arbeidsmiljøundersøkelse, og som har bidratt til at hele vår organisasjon har fått et nytt positivt "bilde" på sitt arbeidsmiljø i hverdagen.
herfo%20finans%20logo
Effektiv og utbytterik gjennomgang som ga ny innsikt for både eiere, styre, ledelse og ansatte!
herfo%20finans%20logo
Effektiv og utbytterik gjennomgang som ga ny innsikt for både eiere, styre, ledelse og ansatte!
herfo%20finans%20logo
Effektiv og utbytterik gjennomgang som ga ny innsikt for både eiere, styre, ledelse og ansatte!
logo6
Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2011 for over 900 medarbeidere ble gjennomført med stor grad av profesjonalitet og engasjement, og Bjørnsons representant hadde kunnskap og erfaring fra bransjen som var svært verdifull for oss i prosessen. Bjørnson opptrådte med stor integritet overfor ledelse, fagforeningene og vernetjenesten i hele prosessen.
logo6
Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2011 for over 900 medarbeidere ble gjennomført med stor grad av profesjonalitet og engasjement, og Bjørnsons representant hadde kunnskap og erfaring fra bransjen som var svært verdifull for oss i prosessen. Bjørnson opptrådte med stor integritet overfor ledelse, fagforeningene og vernetjenesten i hele prosessen.
logo6
Arbeidsmiljøundersøkelsen i 2011 for over 900 medarbeidere ble gjennomført med stor grad av profesjonalitet og engasjement, og Bjørnsons representant hadde kunnskap og erfaring fra bransjen som var svært verdifull for oss i prosessen. Bjørnson opptrådte med stor integritet overfor ledelse, fagforeningene og vernetjenesten i hele prosessen.
rema%20distribusjon
Ledertrening med Bjørnson har gitt et felles stammespråk for ledelse. Lederne har blitt tydeligere i sitt språk og har vokst med utfordringene. Vi har fått mennesker til å yte og samarbeide bedre enn før...
rema%20distribusjon
Ledertrening med Bjørnson har gitt et felles stammespråk for ledelse. Lederne har blitt tydeligere i sitt språk og har vokst med utfordringene. Vi har fått mennesker til å yte og samarbeide bedre enn før...
rema%20distribusjon
Ledertrening med Bjørnson har gitt et felles stammespråk for ledelse. Lederne har blitt tydeligere i sitt språk og har vokst med utfordringene. Vi har fått mennesker til å yte og samarbeide bedre enn før...
Nortura-logo
Prosessen har vært veldig givende for den enkelte, og avdelingen som helhet. Det har blitt et mer åpent og positivt arbeidsmiljø i avdelingen.
Nortura-logo
Prosessen har vært veldig givende for den enkelte, og avdelingen som helhet. Det har blitt et mer åpent og positivt arbeidsmiljø i avdelingen.
Nortura-logo
Prosessen har vært veldig givende for den enkelte, og avdelingen som helhet. Det har blitt et mer åpent og positivt arbeidsmiljø i avdelingen.
Skj%C3%A6veland%20logo
Tema og fokus på samlingene har alltid vært relevant i forhold til den situasjonen ledergruppen stod i. Gjennom forløpet har ledergruppen kommet tettere på hverandre og står mer samlet. Samarbeidsklimaet er bedre. Styrker og utviklingsområder i lederteamet er synliggjort.
Skj%C3%A6veland%20logo
Tema og fokus på samlingene har alltid vært relevant i forhold til den situasjonen ledergruppen stod i. Gjennom forløpet har ledergruppen kommet tettere på hverandre og står mer samlet. Samarbeidsklimaet er bedre. Styrker og utviklingsområder i lederteamet er synliggjort.
Skj%C3%A6veland%20logo
Tema og fokus på samlingene har alltid vært relevant i forhold til den situasjonen ledergruppen stod i. Gjennom forløpet har ledergruppen kommet tettere på hverandre og står mer samlet. Samarbeidsklimaet er bedre. Styrker og utviklingsområder i lederteamet er synliggjort.
logo4
Risa har hatt gleden av å samarbeide med Bjørnson over flere år. De har bistått Risa med så vel seleksjon, lederteamutvikling og lederutvikling. Bjørnsons kompetanse og erfaring med vurdering og utvikling av våre ledere har bidratt til at vi dag kan si at ledelse er et konkurransefortrinn for vår organisasjon...
logo4
Risa har hatt gleden av å samarbeide med Bjørnson over flere år. De har bistått Risa med så vel seleksjon, lederteamutvikling og lederutvikling. Bjørnsons kompetanse og erfaring med vurdering og utvikling av våre ledere har bidratt til at vi dag kan si at ledelse er et konkurransefortrinn for vår organisasjon...
logo4
Risa har hatt gleden av å samarbeide med Bjørnson over flere år. De har bistått Risa med så vel seleksjon, lederteamutvikling og lederutvikling. Bjørnsons kompetanse og erfaring med vurdering og utvikling av våre ledere har bidratt til at vi dag kan si at ledelse er et konkurransefortrinn for vår organisasjon...
Total-SA
Total E&P Norge chose Bjørnson as their preferred provider in September of 2017 to provide support developing teams within their new organizational structure. The goal of the project was to enable managers and the organization as a whole to achieve the benefits of a team-based management approach...
Total-SA
Total E&P Norge chose Bjørnson as their preferred provider in September of 2017 to provide support developing teams within their new organizational structure. The goal of the project was to enable managers and the organization as a whole to achieve the benefits of a team-based management approach...
Total-SA
Total E&P Norge chose Bjørnson as their preferred provider in September of 2017 to provide support developing teams within their new organizational structure. The goal of the project was to enable managers and the organization as a whole to achieve the benefits of a team-based management approach...