Lederveiledning

Lederveiledning legges opp som en strukturert og målrettet prosess som har til hensikt å styrke lederen i rollen, og ta ut hans/hennes potensial. Innledningsvis identifiserer vi lederens utviklingsbehov, opplevelse av egen rolle i organisasjonen, ansvar, handlingsrom og muligheter. 

Ut i fra dette defineres mål og tema for veiledningen som evalueres systematisk for å sikre god effekt og målorientering. Veiledningen kan gis på selvstendig basis, eller som et supplement til et lederutviklingsprogram. Veiledningsløpet tilrettelegges ut i fra behov, men kan for eksempel gå over 5-10 timer gjennom en 3-6 måneders periode.

Noen aktuelle tema i veiledning:
  • Håndtering av endringsprosesser
  • Håndtering av vanskelige personalsaker og konfliktsituasjoner
  • Lede team
  • Ny som leder
  • Stressmestring
  • Egne definerte utviklingsområder


Kontakt oss for avtale.
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes
Aktuelt fra Bjørnson
Denne siden bruker informasjonskapsler for funksjonalitet på siden og for anonym statistikk. Les mer om informasjonskapsler og personvern i vår personvernerklæring.