Lederveiledning

Lederveiledning/ coaching legges opp som en strukturert og målrettet prosess som har til hensikt å styrke lederen i rollen, og ta ut hans/hennes potensial. Innledningsvis identifiserer coach og lederen utviklingsbehov, opplevelse av lederens egen rolle i organisasjonen, ansvar, handlingsrom og muligheter. 

Ut i fra dette defineres mål og tema for veiledningen som evalueres systematisk for å sikre god effekt og målorientering. Veiledningen kan gis på selvstendig basis, eller som et supplement til et lederutviklingsprogram. Veiledningsløpet tilrettelegges ut i fra behov, men kan for eksempel gå over 5-10 timer gjennom en 3-6 måneders periode.

Noen aktuelle tema for coaching/ veiledning:
  • Håndtering av endringsprosesser
  • Håndtering av vanskelige personalsaker og konfliktsituasjoner
  • Lede team
  • Ny som leder
  • Stressmestring
  • Egne definerte utviklingsområder

Bjørnson tilbyr personlig lederveiledning, digital lederutvikling gjennom Bjørnson Online, og hybride løsninger som kombinerer personlig veiledning og nettbasert læring. 

Kontakt oss