Bjørnson tilbyr foredrag, webinar og kurs innen aktuelle tema og problemstillinger innen arbeidsmiljø og ledelse. Budskap og opplegg kan skreddersys. Her er et utvalg av noen av våre mest etterspurte foredrag.

Varsling på arbeidsplassen

Ingen skal oppleve trakassering eller mobbing på arbeidsplassen, og arbeidsgiver må sikre at bedriften har gode varslingsrutiner.

Håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Lær mer om mobbing og trakassering, og hvordan dere kan forebygge og møte disse problemene.

Konflikter på arbeidsplassen

Lær om hvordan og hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg på arbeidsplassen, og hvordan dere kan håndtere konflikter på en konstruktiv måte.

Ha det bra - gjør det bra!
Et stressmestringsprogram

"Ha det bra - gjør det bra" er et tilbud til ledere som tar egen rolle og stressmestring på alvor.

Kommunikasjon og samarbeid

Kommunikasjon er en nøkkel til å forstå hvorfor arbeidsprosesser sporer av.

Ledelse: Økte prestasjoner

Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre.

Endring og omstilling: Hvordan skape bevegelse

Forskning på endringsprosesser viser at effekten av endringen avhenger av i hvilken grad en klarer å skape aksept for endringen.

Stress og stressmestring

Stress og stresshåndtering - reaksjoner og forebygging.

Den vanskelige samtalen

Tydelig på sak. Myk på person. Dette er kjernen i kurset «Den vanskelige samtalen».