Bjørnson tilbyr foredrag, webinar og kurs innen aktuelle tema og problemstillinger innen arbeidsmiljø og ledelse. Budskap og opplegg kan skreddersys. Her er et utvalg av noen av våre mest etterspurte foredrag.

Endring og omstilling; Hvordan få med seg folk?

Endringer kan være gode på papiret, men hvis man ikke får folk til å omstille seg, uteblir effekten

Kommunikasjon som bygger gode team

Dette foredraget skal gjøre både ledere og medarbeidere i stand til å diskutere, forme og utvikle de team de deltar i slik at teamet ikke bare når sine mål, men at teamet gjør dette på en god måte

Psykologisk trygghet

Dette foredraget sikter mot å sette dine ledere og ansatte i stand til å forstå begrepet psykologisk trygghet, hvorfor det er essensielt, og hvordan de kan fremme psykologisk trygghet innad i organisasjonen..

Forebygging, håndtering og etterarbeid ved varslingssaker

Lær mer om hvordan man som arbeidsgiver og HR kan jobbe klokt før, under og etter en varslingssak.

Håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Lær mer om mobbing og trakassering, og hvordan dere kan forebygge og møte disse problemene.

Når uenighet går over i konflikt

Konflikthåndtering er en del av lederrollen – lær mer om hvordan være klok i arbeid med konflikt og relasjoner.

Var det noe jeg sa? Lær mer om hvordan lykkes med kommunikasjon og samarbeid

Hvordan lykkes med kommunikasjon, slik at det du ønsker å formidle også er det som forstås av andre?

Ledelse: Økte prestasjoner

Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre.

Stress og stressmestring

Stress og stresshåndtering - reaksjoner og forebygging.

Den vanskelige samtalen

Tydelig på sak. Myk på person. Dette er kjernen i kurset «Den vanskelige samtalen».