Executive assessment

Kartlegging av lederens egenskaper og ferdigheter gjør det mulig å spisse utviklingstiltak og definere viktige utviklingsmål for videre karriereutvikling.  

Forløs ditt potensial som toppleder
ExPI (Executive Presence Index) er et verdifullt 360 kartleggingsverktøy for utvikling av lederferdigheter som trengs for å være toppleder.

Når du skal lede mange og har strategisk ansvar, er det av stor betydning hvordan andre opplever din innsikt, vurderingsevne, kommunikasjon og evne til å ta gode beslutninger. Gjennom dimensjonene karakter, substans og stil får du innsikt i hvordan du bygger tillit og driver frem resultater. Om du allerede er eller søker å bli toppleder, vil du gjennom ExPI oppdage ditt potensial i arbeidet med å engasjere, inspirere og bevege folk.

Bjørnson Organisasjonspsykologene er først i Norge med å ta i bruk ExPI i lederutvikling.
Kartleggingen inkluderer en forberedende samtale for å ta utgangspunkt i din aktuelle situasjon som leder, og en innsiktsamtale der du får veiledning på dine resultater og hva du bør fokusere på for å oppnå ditt utviklingsmål. Dette er en kartlegging som går deg tett på klingen, og som hjelper deg til å gripe de ferdigheter og egenskaper som skjuler seg bak «executive presence».

ExPI er utviklet av Bates Communications, basert på forskning om topplederferdigheter som er kritiske for å sikre god implementering av strategi. Verktøyet er også nyttig for utvikling av ledergrupper, ledertalenter og team.

Er du opptatt av å styrke deg i rollen som toppleder? Kontakt oss.

Rekrutteringsstøtte ved ansettelse av ledere
Bjørnson tilbyr rekrutteringsstøtte for å bidra til at dere ansetter rett person i rett stilling. Vi kan bidra jobbanalyse,  screening ved hjelp av tester og/eller assessment senter og kandidatintervju.

Vi benytter oss av psykometriske tester fra SHL. Våre konsulenter er sertifiserte i bruken av deres arbeidsredskaper.
 
Assessment senter er en metode der man kombinerer bruk av flere kartleggings- og vurderingsprosesser, og inkluderer ofte simuleringsøvelser der man får et innblikk i hvordan kandidatene vil prestere i rollen de vurderes for. Assessment senter er en systematisk tilnærming som anbefales fordi den er vist å gi et solid grunnlag for beslutninger om rekruttering.

Vil du vite mer om Executive Assessment? Kontak oss