Management Audit

Bjørnson vurderer kompetanse og potensial hos ledere og ledergrupper i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og andre omstillingsprosesser. Vi kan stille vår spisskompetanse til rådighet på kort varsel.

Konsulentene som jobber med Management Audit har god organisasjons- og forretningsforståelse, og kan vurdere ledergrupper og enkeltledere med høy presisjon. Vi har referanser fra nasjonale og internasjonale selskaper.

Vi avtaler hva som er de viktigste vurderingskriteriene for hvert oppdrag. 

Kontakt oss for ytterligere informasjon.