Folk som har det bra,
gjør det bra

Medarbeiderskap og jobbengasjement er en viktig driver for gode prestasjoner og godt omdømme. Medarbeidertilfredshet har også direkte innvirkning på kundetilfredshet og økonomiske resultater (Eskildsen m.fl., 2003). 

Godt medarbeiderskap handler om at medarbeidere tar medansvar for å oppnå resultater. Gode medarbeidere er opptatt av å lykkes sammen med andre. Gode medarbeidere jobber etter prinsippet om at ingen er større enn teamet eller organisasjonen. Egeninteressen kommer ikke i veien for fellesskapets interesser. Godt medarbeiderskap forutsetter derfor kommunikasjons- og samhandlingskompetanse.

For å få til godt medarbeiderskap og samspill benytter Bjørnson blant annet teamutvikling, stressmestring, konflikthåndtering, psykologsamtaler, kulturutvikling og lederutvikling som virkemiddel. 
 


 

RELEVANT

AKTUELT

Ane%20alt_%202%20(nr_13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.