Folk som har det bra,
gjør det bra

Medarbeiderskap og jobbengasjement er en viktig driver for gode prestasjoner og godt omdømme. Medarbeidertilfredshet har også direkte innvirkning på kundetilfredshet og økonomiske resultater (Eskildsen m.fl., 2003). 

Godt medarbeiderskap handler om at medarbeidere tar medansvar for å oppnå resultater. Gode medarbeidere er opptatt av å lykkes sammen med andre. Gode medarbeidere jobber etter prinsippet om at ingen er større enn teamet eller organisasjonen. Egeninteressen kommer ikke i veien for fellesskapets interesser. Godt medarbeiderskap forutsetter derfor kommunikasjons- og samhandlingskompetanse.

For å få til godt medarbeiderskap og samspill benytter Bjørnson blant annet teamutvikling, stressmestring, konflikthåndtering, psykologsamtaler, kulturutvikling og lederutvikling som virkemiddel. 
 


 

RELEVANT

AKTUELT

kyrrek
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere
Statlige ordninger og kriselån til tross: Koronapandemien vil gjøre at verdiskapingen og veksten i næringslivet flater ut og kan hende går i minus. En av de største usikkerhetsfaktorene er at vi ikke vet hvor langt ned vi skal før kurven igjen vender oppover.
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere

TJENESTER

foto-1546
Stressmestring
Negativt stress koster arbeidslivet store summer i form av sykmeldinger, nedsatte prestasjoner, utbrenthet og dårlig ledelse.