Folk som har det bra,
gjør det bra

Medarbeiderskap og jobbengasjement er en viktig driver for gode prestasjoner og godt omdømme. Medarbeidertilfredshet har også direkte innvirkning på kundetilfredshet og økonomiske resultater (Eskildsen m.fl., 2003). 

Godt medarbeiderskap handler om at medarbeidere tar medansvar for å oppnå resultater. Gode medarbeidere er opptatt av å lykkes sammen med andre. Gode medarbeidere jobber etter prinsippet om at ingen er større enn teamet eller organisasjonen. Egeninteressen kommer ikke i veien for fellesskapets interesser. Godt medarbeiderskap forutsetter derfor kommunikasjons- og samhandlingskompetanse.

For å få til godt medarbeiderskap og samspill benytter Bjørnson blant annet teamutvikling, stressmestring, konflikthåndtering, psykologsamtaler, kulturutvikling og lederutvikling som virkemiddel. 
 


 

RELEVANT

AKTUELT

foto-1359
Kræsjkurs i følelser for ledere
“Kræsjkurs i følelser” er kanskje ikke noe du hadde forventet å høre om i arbeidslivet - tradisjonelt sett er ikke følelser et tema som har vært særlig høyt på leder agendaen. I dag forstår vi bedre viktigheten av følelser og deres relevans for ledelse. Ledere som forstår og håndterer følelser effektivt, viser seg å være mer effektive i sine roller og bidrar til å skape mer produktive og tilfredse team og medarbeidere. Så hva betyr det egentlig å være en leder med høy kompetanse på følelser? Og hvordan kan ledere utvikle denne evnen? La oss dykke dypere ned i dette viktige temaet.
Kræsjkurs i følelser for ledere

TJENESTER

foto-1546
Stressmestring
Negativt stress koster arbeidslivet store summer i form av sykmeldinger, nedsatte prestasjoner, utbrenthet og dårlig ledelse.