Folk som har det bra,
gjør det bra

Medarbeiderskap og jobbengasjement er en viktig driver for gode prestasjoner og godt omdømme. Medarbeidertilfredshet har også direkte innvirkning på kundetilfredshet og økonomiske resultater (Eskildsen m.fl., 2003). 

Godt medarbeiderskap handler om at medarbeidere tar medansvar for å oppnå resultater. Gode medarbeidere er opptatt av å lykkes sammen med andre. Gode medarbeidere jobber etter prinsippet om at ingen er større enn teamet eller organisasjonen. Egeninteressen kommer ikke i veien for fellesskapets interesser. Godt medarbeiderskap forutsetter derfor kommunikasjons- og samhandlingskompetanse.

For å få til godt medarbeiderskap og samspill benytter Bjørnson blant annet teamutvikling, stressmestring, konflikthåndtering, psykologsamtaler, kulturutvikling og lederutvikling som virkemiddel. 
 


 

RELEVANT

AKTUELT

Perspektiver
Hva har politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse til felles?
En felles utfordring for politietterforskere, parforhold og ledere er bekreftelsesfellen.
Hva har politiets avhørsmetodikk, parforhold og ledelse til felles?

TJENESTER

foto-1546
Stressmestring
Negativt stress koster arbeidslivet store summer i form av sykmeldinger, nedsatte prestasjoner, utbrenthet og dårlig ledelse.