Stressmestring

Negativt stress er kostbart både for arbeidsgiver og samfunnet. Det kan resultere i sykmelding, nedsatte prestasjoner, utbrenthet og dårlig ledelse. Det farlige stresset er det som er langvarig og høyt. En god sjef ser, forstår og handler ved tidlige tegn på negativt stress, både hos seg selv og hos de han eller hun leder.

Lederen er rollemodell, og har stor innvirkning på stressnivået i bedriften. Det er derfor viktig forebygging at leder jobber bevisst med egen selvledelse og personlig utvikling.

"Ha det bra - gjør det bra" er et kurstilbud til ledere som tar egen lederrolle, stress og stressmestring på alvor. Kurset ledes av psykologspesialister med kompetanse innen organisasjonspsykologi og klinisk psykologi, og gjennomføres med 6 samlinger. Målet er økt innsikt i stressreaksjoner og stressmestring, samt personlig trening i bærekraftig ledelse og sunn lederstil.

Gjennom tilbudet vil leder:
  • Bli bedre på å oppdage stressignaler hos seg selv og andre
  • Lære mestringsstrategier
  • Forebygge utbrenthet
  • Bli bedre på å prioritere, delegere og sette tydelige grenser 

Bjørnson tilbyr stressmestring for ledere og medarbeidere. Gjennom Bjørnson Online tilbyr vi en rekke tema som vil støtte ledere i å forebygge og håndtere stress.

Vil du vite mer om stressmestring? Kontakt oss