Psykologsamtaler

Hjelp når du trenger det
 
Bjørnson tilbyr psykologsamtaler til bedriftsmarkedet. Bedrifter som har samarbeidsavtale med Bjørnson har garanti om at ansatte slipper til innen 5-10 virkedager med unntak av perioder for ferieavvikling. I tillegg til psykologer i Bjørnson benytter vi dyktige og erfarne psykologer fra blant annet Stavanger Psykolog Hus som underleverandør av psykologsamtaler.
 
Halvparten av den norske befolkningen rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet. 25% av de som står utenfor arbeidslivet er det hovedsakelig på grunn av psykiske plager. Rask hjelp øker sannsynligheten for gode resultater, tilbakeføring til jobb og økt livskvalitet. Våre data viser at klienter hos oss i gjennomsnitt kjenner seg godt hjulpet etter 5-6 samtaler.

Vi tilbyr samtaler som gir rom for refleksjon og personlig utvikling. Vi gjør en innledende kartlegging, og det videre arbeidet tilpasses den enkelte. Du bestemmer selv om du ønsker å gå videre etter første samtale.

Vi arbeider blant annet med:
Tilrettelegging for å hjelpe sykmeldte tilbake i jobb
Psykiske lidelser som angst, depresjon m.m.
Stressrelaterte plager, utbrenthet eller andre arbeidsrelaterte problemer
Livskriser som samlivsbrudd, tap av nære, ny livsfase m.m.
Konflikthåndtering

Behandling av psykoser eller akutt selvmordsproblematikk inngår ikke i vårt tilbud. Finner vi i løpet av kartleggingsfasen ut at vi ikke er de rette til å hjelpe, kan vi bistå med anbefaling for videre henvisning via fastlege om det skulle være aktuelt.

Vi er opptatt av å tilpasse behandlingen til den enkeltes behov, og å undersøke om behandlingen vi gir virker. Derfor brukes såkalt Klient- og Resultatorientert tilnærming, som innebærer at vi sammen med deg systematisk evaluerer effekten av samtalene.

Psykologer og psykologspesialister som leverer psykologsamtaler har lang erfaring og er statsautoriserte. De er underlagt helselovgivningen, forholder seg til strenge etiske retningslinjer og har taushetsplikt, også overfor arbeidsgiver.

For timebestilling eller spørsmål, ta kontakt på 40 00 23 43. Du kan også sende en e-post til firma(a)bjornson.no, men vennligst ikke oppgi sensitive opplysninger i e-posten.