Når kultur bygger business

Bjørnson identifiserer organisasjonskultur på en enkel og praktisk måte og har lang erfaring med å trene ledere i å utvikle en prestasjonskultur som understøtter strategi og målsettinger. En god kultur kjennetegnes av mennesker som presterer på sitt beste, trives i jobben og leverer resultater.

Analysen av organisasjonskultur danner grunnlag for å regissere og gjennomføre endringsprosesser som forsterker en konkurransedyktig organisasjonskultur.

Kulturkartlegging gir:
 
  • Innsikt i nåværende og ønsket organisasjonskultur, med presise og praktiske beskrivelser.
  • Et solid grunnlag for økt endringsevne og endringsvilje i hele organisasjonen.
  • Presise og målstyrte tiltak som gir høye prestasjoner, trivsel og resultat.

Bjørnson tilbyr støtte i arbeidet med å kartlegge og utvikle kultur. Gjennom Bjørnson Online tilbyr vi en rekke nettbaserte moduler som vil være nyttige i arbeidet med å utvikle en god ledelseskultur.

Kontakt oss