Den vanskelige samtalen

Tydelig på sak. Myk på person. Dette er kjernen i kurset «Den vanskelige samtalen».
Kommunikasjon%20A%20og%20B
«Ved å gripe fatt i problemstillinger tidlig holder du deg til sak og du havner ikke i fellen der du problematiserer personen. Samtaleverktøyet KNOPP gir en god oppskrift på hvordan du skal gjøre det, og vi som bedrift får en felles metode som vi ønsker at alle ledere skal kunne benytte seg av.»

SpareBank1 SR–Bank
 
Lederens viktigste oppgave? 

Tydelig på sak. Myk på person. Dette er kjernen i kurset «Den vanskelige samtalen». En av lederens viktigste oppgaver er å legge til rette for læring og bevegelse når medarbeidere står fast. Leders evne til å få til en god dialog i slike situasjoner er avgjørende. Evnen til å kommunisere klokt handler om å underbygge egne meninger samtidig som en utforsker samtalepartnerens perspektiv. Denne evnen reduseres betydelig når det er sterke følelser i sving, når vi er under press eller er i en konfliktfylt relasjon.

Kurset vil gjøre deg bedre kjent med dine talenter som leder samt du får innføring og trening i det praktiske samtaleverktøyet KNOPP. 

Ledere bruker 59-80% av tiden på å kommunisere (Kaufmann 2009). Svensk-norsk arbeidslivsforskning viser at 35% av langtidssykmeldte oppgir dårlig ledelse, konflikt, mobbing og omstilling som årsaker til sykefraværet (Rolf Rønning, Høgskolen i Lillehammer 2013). Et krevende marked med store krav til omstilling øker stresset, og kommunikasjonen mellom leder og ansatt lider gjerne under dette. Ledere må tåle å stille tydelige krav, og samtidig ha gode prosesser der enkeltmennesket ivaretas.

Kursinnhold
  • Vi har en tendens til å gjøre slik vi pleier, og ikke alltid like bevisst.  Vi kan få overslag når vi overforbruker våre talenter og preferanser. Kurset gir deg økt innsikt i dine talent som leder, og hvordan du mer bevisst kan bruke og balansere ditt talent i den vanskelige samtalen
  • Innføring og trening i det praktiske samtaleverktøyet  - KNOPP
  • Lederkurset er praktisk rettet med konkrete verktøy som er lette å ta i bruk