Rogaleder

OPPTATT AV LEDELSE SOM KONKURRANSEFORTRINN?

Bjørnson Organisasjonspsykologene har ved flere anledninger invitert virksomheter i Rogaland til å delta i ledelsesundersøkelsen Rogaleder. Rogaleder gir unik innsikt i kvaliteten på ledelse i virksomheten og danner utgangspunkt for å utvikle og styrke ledernes ledelsesferdigheter og ledelse som konkurransefortrinn. Det har vært kostnadsfritt å delta, og deltakende virksomheter har mottatt virksomhetsrapport.

Siden 2009 har 125 bedrifter og ca 5000 medarbeidere deltatt som alle har kartlagt sin nærmeste overordnete leder. Dette gjør Rogaleder til den mest omfattende kartleggingen av ledelse i regionen. Målet er økt kunnskap om ledelse som konkurransefortrinn. Som tidligere vil vi se på mulige sammenhenger mellom ledelse og økonomiske resultat. En gjentatt Rogaleder undersøkelse vil være den fjerde i rekken. 
 
Vil du vite mer om Rogaleder? Meld din interesse til firma(a)bjornson.no