Rogaleder

OPPTATT AV LEDELSE SOM KONKURRANSEFORTRINN?

Bjørnson Organisasjonspsykologene har ved flere anledninger invitert virksomheter i Rogaland til å delta i ledelsesundersøkelsen Rogaleder. Målet er økt kunnskap om ledelse som konkurransefortrinn. Rogaleder gir unik innsikt i kvaliteten på ledelse i virksomheten og danner utgangspunkt for å utvikle og styrke ledernes ledelsesferdigheter og ledelse som konkurransefortrinn. Vi har også sett på mulige sammenhenger mellom ledelse og økonomiske resultat.

Siden 2009 har 125 bedrifter og ca 5000 medarbeidere deltatt som alle har kartlagt sin nærmeste overordnete leder. Dette gjør Rogaleder til den mest omfattende kartleggingen av ledelse i regionen. Det har vært kostnadsfritt å delta, og deltakende virksomheter har mottatt virksomhetsrapport. En gjentatt Rogaleder undersøkelse vil være den fjerde i rekken. 
 
Vil du vite mer om Rogaleder? Ta kontakt på firma@bjornson.no