Rogaleder

OPPTATT AV LEDELSE SOM KONKURRANSEFORTRINN?

Bjørnson Organisasjonspsykologene har ved flere anledninger invitert virksomheter i Rogaland til å delta i ledelsesundersøkelsen Rogaleder. Rogaleder gir unik innsikt i kvaliteten på ledelse i virksomheten og danner utgangspunkt for å utvikle og styrke ledernes ledelsesferdigheter og ledelse som konkurransefortrinn. Det er kostnadsfritt å delta, og deltakende virksomheter vil motta sine rapporter fortløpende, mens aggregerte resultater vil bli analysert og presentert på et senere tidspunkt. 


TEMATIKK ROGALEDER 
 
I neste Rogalederundersøkelse,  søker vi kunnskap om hvordan næringsliv og offentlig virksomhet takler endring og omstilling, og hvilken rolle ledelse har spilt i omstillingsarbeidet. 

I hvilken grad er virksomhetene rigget for videre vekst og utvikling i en region som befinner seg i endringens tegn?
Hvordan har ledere navigert gjennom de endring- og omstillingsprosesser som har preget store deler av næringslivet i regionen de siste årene?
Hva er effekten av denne ledelsen på medarbeiderengasjement, tillit, tilhørighet og samstemthet?
Hvilke konkurransefortrinn og risikofaktorer finner vi innenfor den enkelte virksomhet spesielt, og innenfor de ulike bransjer og totalt mer generelt?

Undersøkelsen vil dokumentere situasjonen i Rogaland generelt. Virksomhetene som deltar vil motta og få presentert en rapport som oppsummerer ansattes vurdering av ledelse i egen organisasjon.

Siden 2009 har 125 bedrifter og 5000 medarbeidere deltatt som alle har kartlagt sin nærmeste overordnete leder. Dette gjør Rogaleder til den mest omfattende kartleggingen av ledelse i regionen. Målet er økt kunnskap om ledelse som konkurransefortrinn. Som tidligere vil vi se på mulige sammenhenger mellom ledelse og økonomiske resultat. Kommende Rogaleder undersøkelse vil være den fjerde i rekken. 
 
Vil du vite mer om Rogaleder? Meld din interesse til firma(a)bjornson.no