ANBEFALTE INNLEGG
Ledere fra hele regionen til Bryne FK's Haalandsakademi
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse

Økt mangfold bidrar til god ledelse

Ledelse handler om å trå utenfor komfortsonen, og det får deltakerne trent på når de møtes på programmet Kvinner viser vei.
1%20KVV
Fra v. bakerst: Aud Knutzen, Jasna Holstein, Astrid Ravndal, Ragna Uthaug, Hilde Stokka Georgsen. Fra v. midtrekke: Stine Vaule Fjeldsaa, Benedicte Sakkestad, Tina Stenberg Chàvez, Liv Marit Valde, Bente Johnsen. Fra v. foran: Gry Gjerde, Aud-Karin Krogstad, Solveig Fænn Aase, Susanne Bring
Deltakerne på Kvinner viser vei representerer ulike næringer med god spredning på erfaring og kompetanse. Felles for alle er at de jobber i mannsdominerte bedrifter og at de har lyst til å lære mer om ledelse og kommunikasjon. Fagforbundet Industri Energi gjennomfører programmet for å styrke mangfold og satse på sine kvinnelige medlemmer. Det langsiktige målet er å styrke gjennomslagskraft for kvinnelige tillitsvalgte og få flere til å velge lederroller. Programmet er utviklet av partner Ane Johnsen Lien og assosiert konsulent Janne Mesel i Bjørnson Organisasjonspsykologene.
 
    - Vi fokuserer på kommunikasjon og ledelse. Det handler om å kunne utøve god ledelse og få frem det som utgjør en forskjell. Etter programmet skal deltakerne kunne svare på hvordan de bidrar til mangfold. Hva er en god leder? Hva gjør meg til en bedre leder?, sier Ane. 

Det handler om å våge!
Faglitteraturen viser tydelig at vi trenger psykologisk trygghet for å prestere godt i team. Det er tre bærebjelker i programmet; tilføre ny kunnskap, gi rom for refleksjon og anledning til å trene. Det at gruppen tester og deler ny kunnskap og erfaringer, skaper trygghet.
 
    - Deltakerne får verktøy de kan bruke. På Kvinner viser vei, skaper vi et verksted der de kan prøve, feile og utfordre seg selv. Vi vet at en lærer best når en er litt utenfor komfortsonen, sier Ane.

Kvinner viser vei deltakerne møtes på tre samlinger i løpet av et halvår, som går over to og tre dager. Det gir rom for å bli godt kjent og sammen bygger deltakerne en god arena for samhold og nettverksbygging. Det skaper et utviklende fellesskap, med trygghet i bunn.
 
    - Programmet gir kommunikasjonsverktøy og selvinnsikt omkring egen adferd og eget lederskap. Å kunne håndtere ulike situasjoner effektivt og konstruktivt, sier Janne Mesel.

    - Det handler kort og godt om å ta ut sitt eget potensiale, samt bruk av klokskap i formell og uformell ledelse, legger Janne til.

Trener på klokskap  
Det handler om å lytte mer, være tilstede i samtalen og stille åpne spørsmål for å komme til kjernen i det som oppleves vanskelig. Dette programmet er forbeholdt kvinner, men er like anvendelig for alle. Ledelse handler i stor grad om kommunikasjon, og det gjelder om en har formelt lederansvar eller ikke.
 
Midtveis i programmet har deltakerne merket at de har fått noen nye verktøy å bruke i sin arbeidshverdag.

    - Jeg er mer bevisst egen adferd. Hvis jeg føler meg kritisert kjenner jeg meg selv bedre og kan håndtere det mer effektivt. Coachingprosessen har lært meg å bli mer lyttende, og det jeg bruker mest er åpne spørsmål, sier Tina S. Chavez i GE Health Care Lindesnes. Hun er også hovedverneombud for Industri Energi i bedriften. 

     - Jeg meldte meg på fordi jeg ville lære mer om kommunikasjon. På første samling tenkte jeg at dette ikke var rett program for meg, fordi jeg ikke er leder. Men jeg ser at alle har nytte av å delta. Jeg har lært så mye, og lærer noe nytt hver gang vi møtes, sier Ragna Uthaug i Equinor. 

    - Det var nyttig å få kunnskap om lærende tankesett vs låst tankesett. Slike verktøy gjør at jeg blir mer bevisst egen adferd og kan bruke det i min jobb, sier Bente Johnsen i Ekornes. 

    - Det er vanskelig å sette fingeren på effekten, men det er merkbart og oppleves positivt for alle jeg møter. Jeg har fått større selvbevissthet og bruker det jeg har lært i jobben og i møter, sier Aud Knutsen i Global Business Services i Equinor. 

Avliver myter
Programmet har til hensikt å øke tillitsvalgtes motivasjon for lederrollen og styrke deres posisjon i bedriftene de jobber. For å forstå hvorfor noen kvinner holder igjen, må vi bruke en fakta- og kunnskapsbasert tilnærming for å komme til bunns i de egentlige årsakene.
 
    - Vi må skille mellom vår subjektive oppfatning og sjekke om det er basert på enkelttilfeller, eller fakta og forskning. Ved å gjøre dette systematisk bidrar en til å få flere gode ledere, og færre stereotyper og myter på arbeidsplassen, sier Ane. 

Hun hører ofte at kvinner må spørres flere ganger før de sier ja til en lederoppgave. At de må overtales til å ta mer ansvar.
    - Det kan være flere grunner til at en person nøler før en sier uforbeholdent ja. Behov for tid til å tenke seg om, forberede seg til oppgaven og venne seg til tanken kan være slike elementer, sier Ane. 

Programmet vektlegger at bedrifter må heie frem og bruke de ressursene de har. Uansett bedriftens størrelse er en tjent med mer likestilling og mangfold.

    - At dette skjer i regi av fagforeningen Industri Energi viser deres vilje og evne til å løfte frem medlemmer som ønsker å bli bedre ledere, sier Aud.


 
2%20KVV
En av oppgavene som skal løses er å komme opp med tiltak for å få flere kvinnelige ledere. Her presenterer Hilde og Stine gruppens forslag. 
 
3%20KVV
Susanne og Liv Marit forklarte hvordan deres gruppe hadde jobbet for å få flere kvinner inn i ledelsen av en fiktiv bedrift. Ett av tiltakene som skapte debatt var at menn og kvinner som tar 5 måneder barselpermisjon automatisk skulle få ett ekstra lønnstrinn. Gruppen mente dette kunne bidra til å utjevne forskjeller og oppmuntre flere menn til å ta lengre permisjon.
 

RELEVANT

AKTUELT

Haaland%20akademiet%202021
Ledere fra hele regionen til Bryne FK's Haalandsakademi
24. august blåses Bryne FKs Haaland Akademi i gang. Gjennom fire samlinger vil inntil 50 ledere fra hele regionen ha fokus på hva som skal til for å skape suksess i næringslivet. Som medarrangør bidrar Bjørnson Organisasjonspsykologene kunnskap og erfaring fra 20 års arbeid med ledere og næringsliv.

AKTUELT

mai-1573
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Pandemien har forsterket fokuset på omstilling og ledelse. I Bjørnson Organisasjonspsykologene følger vi opp, og etablerer Studio Bjørnson. Det er vår nye satsing på aktuelle ledertema, sendt som webinar, podcast eller fra studio.

AKTUELT

ob
Klar for 3000 nautiske mil for å skape oppmerksomhet om arktiske strøk
Med Bjørnson Organisasjonspsykologene som samarbeidspartner, har de kastet loss og satt kursen mot nord. Målet er å dokumentere og skape engasjement omkring sårbare og livsviktige arktiske strøk. Ekspedisjonsleder Andreas B. Heide og hans besetning om bord på seilbåten Barba har store ambisjoner for turen.

AKTUELT

Bj%C3%B8rnson%2020%20%C3%A5r%20januar%202021%20Ingrid%20og%20%C3%98ivind
2020 et godt år for Bjørnson, styrket posisjon og nye kontrakter
Et krevende år for store deler av næringslivet til tross: Bjørnson Organisasjonspsykologene avsluttet 2020 med gode resultater. Posisjonen er styrket, slår daglig leder Ingrid Ottesen fast, og viser til nye kontrakter innen leder- og organisasjonsutvikling med bransjeledende kunder som Lyse og Gassco.

AKTUELT

june
Klar for Bjørnson etter 25 års erfaring med ledelse
Hun har 25 års fartstid som leder, og har erfaring fra alt fra oppstartselskaper til internasjonale konsern. June K. Lima kjenner utfordringene innen finans, energi, eiendom og salg og service, for bare å ha nevnt noe. I dag har hun sin første arbeidsdag i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

AKTUELT

Jubileum og sterkere posisjon enn noen gang
20 år med spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og ledelse. For Bjørnson Organisasjonspsykologene er 2021 en milepæl. Selskapet jubilerer, og står sterkere enn noen gang som leverandør til en rekke bransjeledende virksomheter.

AKTUELT

businessbilder12
Alle snakker om psykologisk trygghet – men hvordan skaper du det egentlig?

AKTUELT

kyrrek
Usikre tider gir store muligheter for kreative og nytenkende ledere
Statlige ordninger og kriselån til tross: Koronapandemien vil gjøre at verdiskapingen og veksten i næringslivet flater ut og kan hende går i minus. En av de største usikkerhetsfaktorene er at vi ikke vet hvor langt ned vi skal før kurven igjen vender oppover.

AKTUELT

Gode råd i krise - Led deg selv og andre trygt i utrygge tider
På mange måter har vi aldri vært så alene og samtidig så felles ansvarlige som nå. Felles ansvarlige for å redusere utbredelsen av koronaviruset. Dette har motivert oss i Bjørnson Organisasjonspsykologene til etablere en liten ressursbank som inneholder gode råd til hvordan vi kan stå bedre gjennom denne krevende situasjonen, hver for oss og sammen. Som leder og menneske. Vi håper dette kan være til støtte og inspirasjon for deg i en krevende tid.

AKTUELT

Cecilie%20mars%2020
Opplever du koronafrykt? Her er psykologens råd til å takle «emosjonell kidnapping"

AKTUELT

%C3%B8b
Vil skape tryggere ledere
Når sjefen er trygg i sjefsrollen, blir det lettere for ansatte å dele bekymringer og ta opp mangler. Dette blir tema under årets Bjørnson­konferanse som avvikles mot slutten av året.

AKTUELT

JTI%2004_09_2019
Forstå arbeidspreferanser - skap prestasjonsglede og resultater!
Verktøyet Jung Type Index (JTI) er et nyttig verktøy for å bli mer bevisst arbeidspreferanser. Brukt som en del av systematisk kompetanseutvikling gir JTI innsikt i hva som skaper prestasjonsglede, bedrer relasjoner og styrker måloppnåelse.

AKTUELT

Alt_4%20NATIVE%20annonse_2dag_695
Trygge ledere leder bedre!
God ledelse gir resultater. I et arbeidsliv preget av løpende endring og omstilling, blir virksomhetens evne til å håndtere og prestere under usikkerhet et stadig viktigere konkurransefortrinn. Medarbeidere som er trygge, takler usikkerhet og endring bedre. De er mer motiverte, endringsvillige og produktive, og gir et større bidrag til virksomhetens måloppnåelse.

AKTUELT

pointresources_ringhorne1
Vår Energi med 3-årig kontrakt til Bjørnson Organisasjonspsykologene
I 2019 ble Bjørnson Organisasjonspsykologene tildelt en 3-årig kontrakt på lederutvikling for Vår Energi. Bjørnson fikk kontrakten i en nasjonal anbudskonkurranse.

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Bjørnson Organisasjonspsykologene får millionstøtte fra Forskningsrådet
Bjørnson Organisasjonspsykologene får flere millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til utvikling av en lederutviklingsapp, som skal gi bedre medarbeideroppfølging, mer motiverte og produktive medarbeidere. I prosjektet vil Bjørnson samarbeide med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

AKTUELT

1%20KVV
Økt mangfold bidrar til god ledelse
Ledelse handler om å trå utenfor komfortsonen, og det får deltakerne trent på når de møtes på programmet Kvinner viser vei.

AKTUELT

ALT%203%20io%20br%20%C3%B8b
Kultursjef i Risa Gruppen fikk Bjørnsons inspirasjonspris 2018!
-”I Risa spiser vi pizza, ikke biff. For i Risa så deler vi»! Sa Bjørn Risa i sitt innlegg på Bjørnsonkonferansen. En halvtime brukte han på å gå gjennom «70 år med Risa - på godt og vondt!" 80 lysark på 30 minutter. En spennende historie levert i et forrykende tempo, av en kultursjef med engasjement og glimt i øye.

AKTUELT

Ingrid_191
Rigg for vekst
Bedrifter som investerer i utvikling av ledere og ansatte blir attraktive for flinke folk. Organisasjoner med god læringsevne er bedre rustet til å gripe forretningsmuligheter i nedgang og oppgang.

AKTUELT

Cecilie%20Thorsen_Politilederen
Varsling – et lederansvar
Hvorfor kan varslingssaker ramme så hardt? Hvorfor er noen «størst» på varsling? Hvor viktig er lederens rolle i varslingssaker? Dette var spørsmålene psykologspesialist Cecilie Thorsen stilte i begynnelsen av sitt innlegg på politilederkonferansen på Gardermoen i mai. Og vi tok en prat i etterkant for å få utdypet noen av punktene og for å få et bredere perspektiv på varslingsproblematikken fra et annerledes ståsted.

AKTUELT

Ane%20alt_%202%20(nr_13)
#Metoo: - Snakk sammen på arbeidsplassen
I kjølvannet av #metoo er seksuell trakassering kommet på dagsorden. Psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ane Johnsen Lien, oppfordrer til en diskusjon om hvordan man ønsker arbeidsplassen skal være. Når det fremkommer opplevelse av seksuell trakassering i arbeidsmiljøundersøkelser, så betyr ikke det at intensjonen har vært å trakassere noen. Men det innebærer å reise et rødt flagg, og at dette er noe man må se på og snakke om.

AKTUELT

Prestasjonsmotivasjon!
AMI gir økt innsikt i hva som motiverer medarbeidere og ledere til gode prestasjoner over tid. Kunnskap om motivasjonsdrivere som får den enkelte til å prestere på sitt beste er viktig for å kunne utøve målstyrt prestasjonsledelse og oppnå en bærekraftig prestasjonskultur.

AKTUELT

enquete
Viktige perspektiver på det digitale skiftet
Ny teknologi og fokus på digitale løsninger stiller store krav til ledelse. Skal lederne klare utfordringene, må de tenke og arbeide på nye måter, både internt i bedriften og utad. Det var blant konklusjonene under Bjørnsonkonferansen 2017.

AKTUELT

Bj%C3%B8rnsons%20Lederpris_pressemelding%20
Bjørnsons Lederpris 2017
Sjur Svaboe har fått Bjørnsons Lederpris for 2017. Svaboe, som er styreformann i Biolink Group og mannen bak blant annet Medpalett og Medox, har unike egenskaper som leder og forretningsutvikler, het det i begrunnelsen da daglig leder i Bjørnson Organisasjonspsykologene, Ingrid Ottesen, delte ut prisen.

AKTUELT

Aktuelt%20BK2017
Alt klart for Bjørnsonkonferansen
Deltakere og foredragsholdere er klare for Bjørnsonkonferansen 2017 som går av stabelen onsdag 15. november. Arrangementet har toppledere som målgruppe og årets tema er ledelse i det digitale skiftet.

AKTUELT

connect%20vekst%20aktuelt%20juli
Skal bedriften lykkes, må mennesker og kultur fungere
Kampen om kundene og markedsandelene er tøff. Vinnerne er bedrifter som henger med på innovasjon og utvikling, og som tar steget inn i en mer digital arbeidsdag. Skal du ha suksess må du imidlertid ha fokus på en av de viktigste driverne bak vekst og utvikling - menneskene i organisasjonen.

AKTUELT

Aktuelt%20H%C3%85
Gode ledere gir gode barnehager
Ikke noe er viktigere for oss enn ungene våre. Å legge grunnlaget for et godt liv, begynner allerede i barnehagen. Det vet barnehagesjef Hildegunn Sørfonn Husveg i Hå kommune. Sammen med dyktige medarbeidere og med Bjørnson Organisasjonspsykologene på laget, sørger hun for at de yngste har det godt.

AKTUELT

gunnars
Klare forventninger gir trygge medarbeidere
Er du leder, er du kanskje en av dem som synes det er vanskelig å legge jobben fra deg når arbeidsdagen er over. Flyter arbeidet over i privatlivet, kan du lett oppleve stress og konflikter. Mange har det nettopp slik, forteller Gunnar Schaefer, sr. konsulent og ny partner i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

AKTUELT

lederraad
Lederne opptatt av tydelige mål og gode relasjoner
Felles identitet i organisasjonen er viktigere enn noen gang. Å stå sammen bidrar til å styrke motivasjonen hos medarbeiderne. Det var en av konklusjonene under det såkalte Lederrådet i forbindelse med Bjørnsonkonferansen 2016.

AKTUELT

erikdale
Kruse Smith topper pallen med bransjens dyktigste folk
Lederne går foran når nye mål skal nås. Det er strategien i Kruse Smith som både vil sikre og styrke posisjonen som entreprenør. Samarbeidet med Bjørnson er en viktig del av satsingen.

AKTUELT

IMG_2534
Slik løser du konflikten
For mange av oss er det noe av det vanskeligste vi kan oppleve. En konflikt er krevende, enten den oppstår på jobb eller i andre sammenhenger. Den stjeler energi, kan sette dype spor og er ødeleggende. Ta grep snarest mulig, anbefaler Ane Johnsen Lien, psykologspesialist og faglig leder i Bjørnson.

AKTUELT

gjesdal_ny
En kommune i vekst trenger ledere som leverer
Ordfører Frode Fjeldsbø (til venstre) og rådmann Knut Underbakke utgjør et sterkt lederteam i Gjesdal.

Gjesdal er en kommune i utvikling. Det handler om smart bruk av energi og teknologi, en effektiv kommuneadministrasjon, engasjerte innbyggere og sterk identitet. Kort sagt alt det som skaper et godt sted å bo og arbeide. Kommunen er en del av regionens Smart City-satsing, og har store ambisjoner for framtiden!

AKTUELT

FullSizeRender
Det er nå vi trenger ledere som stiller krav og tar tak
Det er tøffe tider i arbeidslivet. I Rogaland alene er over 10.000 personer arbeidsledige. Det som for få år siden var et stramt arbeidsmarked hvor medarbeiderne nærmest kunne velge og vrake i tilbud, er tørket inn til et marked som trolig aldri når samme, gamle høyder igjen. Den kanskje viktigste suksessfaktoren for at det likevel kan skje, er god ledelse. Nå er tiden inne for å satse enda mer på lederutvikling i Rogalandsbedriftene.

AKTUELT

IO%20web%20slide%20NY_191
Søkelys på ledelse i omstilling under ONS
Knapt noen gang har utfordringene innen olje og gass vært større enn i dag. Vekslende oljepris og fokus på kostnader kombinert med viktigheten av fortsatt nyskaping, stiller store krav til næringen. Bedrifter som investerer i ledelse, står bedre rustet til å møte omstillingen.
Rogaleder
Bjørnson står bak Rogaleder, en undersøkelse som er gjennomført siden 2009 med 125 deltakende bedrifter og cirka 5000 medarbeidere.

Økt kunnskap gir innsikt i hvordan vi styrker ledelse som konkurransefortrinn