Bjørnson Online – Digitale læringsmoduler

Bjørnson Online digitale læringsmoduler gir et fleksibelt kompetanseløft på tvers av et bredt spekter av tema innen ledelse og organisasjon. Målsettingen er å realisere lederpotensialet og utvikle robuste lærings- og prestasjonskulturer. Innholdet er valgt ut og utviklet av Bjørnsons fageksperter innen lederutvikling og organisasjonspsykologi som til daglig hjelper ledere i privat næringsliv og offentlig sektor med å nå sine utviklingsmål. 

Følg et av våre anbefalte utviklingsprogram, lag et skreddersydd utviklingsprogram, eller bruk læringsmodulene på ad hoc basis, etter behov. Digitale læringsmoduler kan gjennomgås på telefon, pc, eller nettbrett som bidrar til at opplæringen kan gjennomføres slik det er mest praktisk for den enkelte leder..  

Modulene inkluderer videoer, kunnskapstester, inspirasjon til refleksjon, praktiske råd og tips, og lenker til ressurser for supplerende læring og utvikling. Modulene er tilgjengelige på norsk og engelsk. Innholdet er under konstant utvikling for å sikre aktualitet og høy kvalitet.  

Bjørnson Online er utviklet for ledere, av lederutviklingseksperter. Flere av modulene passer også for ansatte og kan bidra til å heve kompetansenivået i team.

 

Bjørnson Online - digitale moduler

Hjernen%20bak%20det%20hele
Hjernen bak det hele
Hjernen er et fascinerende organ, og er vårt desidert viktigste arbeidsverktøy. Vi er helt avhengig av å ha en noenlunde frisk og velfungerende hjerne for å fungere godt i det moderne arbeidslivet. ​
Hjernen bak det hele
Situasjonsbestemt%20ledelse
Situasjonsbestemt ledelse
Ulike situasjoner stiller ulike krav til ledelse. Situasjonsbestemt ledelse betegner teorier om ledelse som bygger på forutsetningen av at lederen er i stand til å variere egen atferd samt tilpasse lederstil til situasjon på en måte som har gunstig effekt på medarbeiderens prestasjoner. ​
Situasjonsbestemt ledelse
Tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger
Som leder er tilbakemeldinger noe man forholder seg til hver eneste arbeidsdag. Det kan både dreie seg om situasjoner der du må gi en tilbakemelding, og situasjoner der du selv mottar tilbakemeldinger.
Tilbakemeldinger
Beslutningsprosessen
Beslutningsprosessen
Å ta gode beslutninger krever kunnskap, innsikt, selvinnsikt og trening.
Beslutningsprosessen
Kr%C3%A6sjkurs%20i%20f%C3%B8lelser
Kræsjkurs i følelser
Følelsene våre gir oss viktige signaler, samtidig som de er et redskap for å lykkes i samspillet med andre mennesker.
Kræsjkurs i følelser
Samtaleverkt%C3%B8yet%20KNOPP
Samtaleverktøyet KNOPP
Kommunikasjon er lederens viktigste verktøy. Forskning viser at de som skårer best på ledelse også skårer høyt på kommunikative ferdigheter.​
Samtaleverktøyet KNOPP
Empatisk%20validering
Empatisk validering
Empatisk validering betyr evnen til å anerkjenne andres følelser, uten å forklare, avvise eller dømme følelsene. Uavhengig av hvem vi er, er det viktig at andre ser, hører og forstår oss.
Empatisk validering
Hvordan%20lede%20endring
Hvordan lede endring
​Endring er regelen, ikke unntaket. Som leder har du alltid en viktig rolle i forhold til å ha ansvar for utvikling og endring.
Hvordan lede endring
Kommunikasjon
Kommunikasjon for læring og utvikling
God kommunikasjon er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø, effektiv oppgaveløsning og ikke minst læring, utvikling og innovasjon. I denne modulen får du en innføring i hvordan du lykkes med kommunikasjon som gir læring og utvikling.​
Kommunikasjon for læring og utvikling
Mentalisering
Mentalisering
Hvorfor gjør vi som vi gjør? Mentalisering handler om vår evne til å forstå oss selv og andre.
Mentalisering
Bakgrunnsbilde_%20Lederen%20som%20rollemodell
Lederen som rollemodell
Som leder har du en viktig rolle og et viktig ansvar. Det du sier og gjør som leder påvirker kultur og mennesker i organisasjonen.
Lederen som rollemodell
Stress%20og%20stressmestring
Stress og stressmestring
Hvorfor blir vi stressa, og hvordan virker stress på oss på kort og lang sikt?
Stress og stressmestring
Psykologisk%20trygghet
Psykologisk trygghet
​Organisasjonslæring, forbedring og innovasjon forutsetter godt samarbeid mellom mennesker. Det samme gjør endringsarbeid, sikkerhetskultur, ytringsklima og teameffektivitet.
Psykologisk trygghet
Organisasjonskultur
Organisasjonskultur
Organisasjonskultur er et spennende tema som handler om verdiene og normene som kjennetegner en organisasjon og som legger føringer for hvordan de som jobber i organisasjonen tenker, handler og opptrer.
Organisasjonskultur
Talent-overslag-modellen
Talent-overslag-modellen
Talent-overslag-modellen er utformet og utviklet av Daniel Ofman. Modellen brukes til egenutvikling og utvikling av andre.
Talent-overslag-modellen
Bjørnsons digitale læringsmoduler kan brukes i kombinasjon med MODUS vår lederutviklingsapp, eller i hybride lederutviklingsprogram kombinert med personlig veiledning. 
 
Ta kontakt med oss i Bjørnson for å lære mer om hvordan Bjørnson Online digitale læringsmoduler kan hjelpe deg å ta ut ditt fulle lederpotensiale og utvikle deg som leder på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte.

RELEVANT

AKTUELT

IMG_9133
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider
Mange virksomheter står foran krevende utfordringer. God ledelse med evne til endring og omstilling er viktigere enn noen gang. Hvis du som leder er opptatt av å gå foran, er årets Bjørnsonkonferanse stedet for deg. På programmet står viktige og topp-aktuelle tema presentert av flere eksperter innen ledelse og omstilling. Blant annet vil Per Espen Stoknes professor med doktorgrad i grønn økonomi fortelle deg hvordan du lykkes med lønnsom klimaomstilling. Sjekk ut hva Per Espen vil snakke om på konferansen, og meld deg på!
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider

TJENESTER

foto-1038
Organisasjonsutvikling
Vi utarbeider og skreddersyr tilnærminger og prosesser når vi støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner