Stress og stressmestring

Stress og stresshåndtering - reaksjoner og forebygging.
foto-1279%20(1)
Vi mennesker har behov for å mestre jobben vår, vi trenger å kjenne at vi kan styre egen jobbhverdag, og at vi opplever tillit og trygghet sammen med våre kolleger. Når våre egne og andre sine forventninger til oss blir høyere enn det det vi har kapasitet til å mestre, og dette vedvarer over tid, blir vi stresset. Vi blir mindre fokusert, mindre fleksible, mer sårbare, trivselen faller og vi presterer dårligere.
 
I dette innlegget får du lære mer om hva som utløser og opprettholder stress, typiske reaksjoner på stress, og hva som fremmer mestring.
  
Eksempler på tematikk:
Stress og stresshåndtering - reaksjoner og forebygging

Les mer om stressmestring eller kontakt oss for en prat.