Endring og omstilling: Hvordan skape bevegelse

Forskning på endringsprosesser viser at effekten av endringen avhenger av i hvilken grad en klarer å skape aksept for endringen.
foto-1058
Effektive endringsprosesser krever for det første at endring oppleves som viktig. Mennesker liker i utgangspunktet forutsigbarhet, og endring er krevende for oss. Vi trenger å forstå hvorfor en endring iverksettes. For det andre må endringen oppleves som riktig, m.a.o. at det er de riktige tiltakene som iverksettes. For det tredje må selve endringsprosessen oppleves som god.

Endringsforslaget kan være godt på papiret, men hvis man ikke får folk med på å omstille seg, uteblir effekten.

Med Bjørnsons spisskompetanse på den menneskelige faktoren, får du hjelp til å drive effektive endringsprosesser.

Vil du vite mer om hvordan vi kan bidra med vellykket endring og omstilling?  Les mer her eller ta kontakt med oss.