Aktuelle webinarer om ledelse i krevende tider - Klikk her

Webinar
Bjørnson tilbyr foredrag og kurs innen organisasjon og ledelse. Vi skreddersyr budskap og opplegg etter deres behov. Her er et utvalg av noen av våre mest etterspurte foredrag.

Varsling på arbeidsplassen

Ingen skal oppleve trakassering eller mobbing på arbeidsplassen, og arbeidsgiver må sikre at bedriften har gode varslingsrutiner.

Konflikter på arbeidsplassen

Lær om hvordan og hvorfor konflikter oppstår og utvikler seg på arbeidsplassen, og hvordan dere kan håndtere konflikter på en konstruktiv måte.

The Science of Happiness Workshop

We all want to be happy, and there are countless ideas about what happiness is and how we can get some.

Stress og stressmestring

Stress og stresshåndtering - reaksjoner og forebygging.
Foredrag

Håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Lær mer om mobbing og trakassering, og ikke minst hvordan dere kan forebygge og møte disse problemene.

Kommunikasjon og samarbeid

Kommunikasjon er en nøkkel til å forstå hvorfor arbeidsprosesser sporer av.

Rusproblematikk på arbeidsplassen

Rusproblemer er fortsatt noe de fleste vegrer seg for å snakke om. Forskning har vist at mer enn 100.000 nordmenn i jobb har et alkoholproblem.

Mindfulness

6 Week Mindfulness Course.

Ledelse: Økte prestasjoner

Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre.

Endring og omstilling: Hvordan skape bevegelse

Forskning på endringsprosesser viser at effekten av endringen avhenger av i hvilken grad en klarer å skape aksept for endringen.
Foredrag

Ha det bra - gjør det bra!
Et stressmestringsprogram

"Ha det bra - gjør det bra" er et tilbud til ledere som tar egen rolle og stressmestring på alvor. Gruppeseminaret er for ledere og går over 6 samlinger.