Ledelse: Økte prestasjoner

Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre.
foto2-409%20(1)
Lær mer om hvordan ledere kan ta ut verdien av hverandre sin kompetanse, erfaring og personlighet for å skape økte prestasjoner, økt trivsel og økt lønnsomhet.

Eksempler på tematikk:

• Jeg som leder – Innsikt i hvordan jeg som leder virker på andre
• Ledelse i følelsesladde situasjoner – Håndtering av konflikt og den vanskelige samtalen
• Lede team – Skape prestasjoner gjennom godt samspill
• Leder og kommunikator – God kommunikasjon
• Ny som leder – Rollebevissthet og lederverktøy
• Endringsledelse – Fra uro til omstilling
• Verdiledelse – Leder som kulturambassadør
• Prestasjonsledelse – Prestasjonsmotivasjon, rolleforventning og situasjonsbestemt ledelse

Det handler om å oppnå godt samspill mellom mennesker, og ta ut verdien det skaper i form av økte prestasjoner, økt trivsel og økt lønnsomhet.
I Bjørnson har vi i mange år levert lederutvikling som gir økte prestasjoner. Vi leverer skreddersydde lederutviklingsprogram for din bedrift. 

Ta kontakt for nærmere informasjon