Ha det bra - gjør det bra!
Et stressmestringsprogram

"Ha det bra - gjør det bra" er et tilbud til ledere som tar egen rolle og stressmestring på alvor.
foto-1150
"Ha det bra - gjør det bra" er et tilbud til ledere som tar egen rolle og stressmestring på alvor. 
Målet er økt innsikt i egne stressreaksjoner, samt personlig trening i stressmestring og bærekraftig ledelse. Gjennom tilbudet vil leder bli bedre på å oppdage stressignaler hos seg selv og andre. Man lærer mestringsstrategier, som å prioritere, delegere og sette tydelige grenser, og lærer om hvordan utbrenthet kan forebygges. 

Målgruppe: Ledere, men kan også tilpasses for andre ansatte
Format: Seminar over flere samlinger, foredrag, workshop 
Deltaker: Grupper på maks 9 personer

Kontakt oss for mer informasjon.