Bjørnson RESPONSE - helhetlig og fleksibel arbedismiljøkartlegging

En arbeidsmiljøundersøkelse er et godt verktøy for å få frem konkret informasjon og nyanser til bruk ved utvikling av arbeidsmiljøet.  

Bjørnson Organisasjonspsykologene tilbyr både kvalitative og kvantitative arbeidsmiljøundersøkelser. Begge er virkemidler for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav (arbml § 4-1, punkt 1) om å sørge for et godt arbeidsmiljø i virksomheten. 
 
Hvorfor Bjørnson RESPONSE?  
Bjørnson RESPONSE er en kvantitativ arbeidsmiljøundersøkelse. Vi har utviklet spørsmål, utsagn og kategorier fra et bredt spekter av tematikk som benyttes i arbeidsmiljøundersøkelser. Innholdet dekker områder som ofte er inkludert i slike undersøkelser og som internasjonal forskning har identifisert som viktig og relevant i forhold til helse, velvære og prestasjon på arbeidsplassen.  

Kort om fordelene ved å ta i bruk Bjørnson RESPONSE: 

  • Strategisk kartleggingsverktøy for utvikling av din organisasjon
  • Sømløs prosess bestående av kartlegging, rådgivning og oppfølging av utviklingsinitiativ
  • Mulighet for egendefinerte kategorier og utsagn
  • Interaktive og dynamiske rapporter
  • Eierskap i utforming og gjennomføring av kartleggingen
  • Tilgang til fagekspertise med over 20 års erfaring innen leder- og organisasjonsutvikling ​

I tett dialog med bestiller utformes og defineres innholdet i undersøkelsen, antall rapportgrupper og informasjonsplan. Spesielt unikt er Bjørnsons mulighet til å imøtekomme rapportbehov i komplekse organisasjonsstrukturer, samt vår kunnskap og teknologiske fleksibilitet til å tilpasse innholdet i undersøkelsen.  

Bjørnson Organisasjonspsykologene kan levere både kartlegging og utvikling. Vi kan derfor gjennomføre en integrert prosess der vi sømløst kan bidra med rådgivning og støtte i forbindelse med identifisering og gjennomføring av utviklingstiltak i etterkant av kartleggingen.  
 
Vår anbefaling er at arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres regelmessig, gjerne årlig. Gjør man det, kan viktige funn og endringer fanges opp og håndteres tidlig. I tillegg vil undersøkelsen bli et strategisk styringsverktøy for organisasjonen.
Bjørnson Organisasjonspsykologene er en solid samarbeidspartner gjennom hele prosessen.

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om arbeidsmiljøkartlegging og -utvikling for deres virksomhet.