Konflikthåndtering - Fra konflikt til samarbeid

En konflikt på arbeidsplassen stjeler energi, kan sette dype spor og være ødeleggende for organisasjonen. Intern uenighet svekker omdømmet og kan i noen tilfeller representere en sikkerhetsrisiko. Å ta grep snarest mulig, er derfor viktig. Bjørnson tilbyr støtte, verktøy og trening for å bidra til at konflikten løses.
 
Konflikter i næringslivet er utbredt. Høyt sykefravær, dårlige arbeidsmiljø og svikt i resultater kan være tegn på at noe er galt. I omstillingstider er trolig konfliktnivået i mange bedrifter høyere enn ellers. Det finnes ulike former for konflikter. Noen av dem, eksempelvis mobbing på arbeidsplassen, krever en bestemt håndtering, ikke minst i henhold til klare retningslinjer angitt i Arbeidsmiljøloven.

Problemene kan ofte spores tilbake til ledelsen. Ikke fordi den nødvendigvis er en del av konflikten, men fordi det er et ledelsesansvar å bidra til å løse den, et ansvar som for øvrig er definert i lovverket.
 
Konflikthåndtering betyr, enkelt sagt, å kalle en spade for en spade. Det handler ikke om å finne syndebukker, men å gjenopprette respekt og god kommunikasjon. Sammen med oppdragsgiver undersøker Bjørnson omfang av konflikten, hvem som er involvert, hva som må til for å løse utfordringene og ikke minst hvor det er riktig å ta fatt. Gjennom prosessen er det viktig å bli enige om felles mål, og hva hver enkelt kan gjøre for å komme dit. Målet er å gjenopprette et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. 
 
Rådet til ledere i bedrifter med konflikt er å ta tak i utfordringene, ikke tro at de forsvinner av seg selv. Hvor, når, hvordan og hvorfor oppstår problemene? Og hvordan kan vi bidra til at dialogen kommer i gang igjen?
 
Det er mange positive sider ved å løse en konflikt på en konstruktiv måte. Organisasjonen og ikke minst de som har vært omfattet av uenigheter, får frigjort tid, energi og arbeidsglede. Noe som ofte viser direkte igjen på bunnlinjen.
 
En konflikt løses ofte ikke over natten. Målet er likevel en så kort og effektiv prosess som mulig. I etterkant av selve konflilkthåndteringen følger vi ofte opp med lederveiledning.
 
Jo tidligere man kommer i posisjon for å håndtere konflikten, desto lettere lar den seg løse. Å engasjere Bjørnson i arbeidet sikrer en rask og effektiv prosess, slik at forholdene igjen kan normaliseres.
 
De fleste organisasjoner opplever fra tid til annen konflikter. Nettopp derfor er det viktig å utarbeide gode, interne kjøreregler for arbeidsmiljøet, samarbeid, hvordan man behandler hverandre og snakker sammen på arbeidsplassen og hvordan man håndterer konflikter. Gjør man det, kan man komme styrket ut av utfordringene og stå enda mer samlet og klar for framtiden.

Konflikthåndtering med Bjørnson
  • Våre kunder gir tilbakemelding på at konflikthåndtering med oss gir god effekt.
  • Vi vektlegger en forpliktende og forutsigbar ramme for konflikthåndteringen, der individuelt ansvar og motivasjon for konfliktløsning er sentrale.
  • Vår kompetanse innen organisasjonspsykologi og klinisk psykologi sikrer at både arbeidsplass og enkeltpersoner ivaretas under konflikthåndteringen.
  • Vi skreddersyr og evaluerer konflikthåndteringen i tett samarbeid med kunden.
  • Fokus flyttes fra konflikt til samarbeid, og kapasitet frigjøres til konstruktivt arbeid.
  • S​ykefravær og turnover reduseres, trivsel og engasjement øker og omdømme styrkes.

Bjørnson tilbyr konflikthåndtering for mindre og større grupper. Gjennom Bjørnson Online vil du som leder få tilgang til nettbaserte moduler som vil styrke deg i rollen som leder og hjelpe deg å forebygge at konflikter oppstår

​Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå med konflikthåndtering? Kontakt oss