Historien om Bjørnson

Bjørnson Organisasjonspsykologene ble stiftet i 2001. Idéen var å gjøre kunnskap om psykologi tilgjengelig og relevant for næringslivet og bidra til å styrke humankapital som konkurransefortrinn. Siden den gang har Bjørnson bidratt til å styrke ledelse, arbeidsplasser, medarbeiderskap og prestasjoner i næringslivet og offentlige virksomheter.

 
Grunnleggere av selskapet var Øivind Bjørnson og Fred Ingebrigtsen. Øivind Bjørnson var daglig leder, konsulent og faglig ansvarlig frem til 2007 da Ingrid Ottesen overtok som daglig leder. Med master i endringsledelse, erfaring fra allsidige og krevende lederstillinger og prosjektarbeid både innen privat og offentlig sektor hadde hun et godt utgangspunkt for å lede arbeidet med å ta Bjørnson fra kontorfellesskap til selskap. Samtidig startet arbeidet med å videreutvikle en prestasjonskultur i Bjørnson basert på kjerneverdiene Fagkunnskap, Engasjement, Lønnsomhet og Tillit.  

Bjørnson har lange tradisjoner når det gjelder samfunnsansvar og er engasjert i en rekke lag og organisasjoner som har et idealistisk formål. Å kunne kombinere det å støtte en god sak, bygge nettverk og bidra med spisskompetanse er berikende og meningsfullt. Bjørnson er sponsor for Viking Håndball, Viking Fotball, Sandnes Håndball Klubb, Kreftomsorg Rogaland (KOR), HR Norge Rogaland og Stavanger Konserthus.

Flere strategiske investeringer og grep ble tatt i perioden 2008 - 2012 for å posisjonere selskapet for videre vekst: Siden 2008 har vi vært kvalifisert i Achilles som leverandør til olje- og gassindustrien. Øivind Bjørnson ble i 2008 spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Et valg som la grunnlaget for systematisk kompetanseutvikling og obligatorisk spesialiseringsprogram i regi NPF/IAP for alle psykologer i Bjørnson. Björnson Organisationspsyokologerna AB i Sverige stiftet i august 2008 som et 100% eid datterselskap av Bjørnson AS. Våren 2009 inngikk Bjørnson et eksklusivt samarbeid med Hogrefe, Europas ledende leverandør av kliniske og organisasjonspsykologfaglige tester. Bjørnson normerte og introduserte prestasjonsmotivasjonstesten AMI til bruk i det norske markedet. Våren 2012 mottok Øivind Bjørnson Inspirasjonsprisen fra Psykologforeningen i Rogaland. Sommeren 2012 disputerte en av våre medarbeidere, Dorothee Storch, med sin doktorgrad innen prestasjonsmotivasjon - AMI. Doktorgraden ble finansiert av Innovasjon Norge og Bjørnson. I 2016 innledet Bjørnson et spennende samarbeid med Holter Consulting i Danmark i fht utvikling av Executive Presence i lederutvikling. 

I 2009 gjennomførte Bjørnson for første gang ledeleseundersøkelsen Rogaleder i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen og Handelshøyskolen BI, Stavanger. Undersøkelsen ble gjentatt i 2012 og 2014/15. Vi er i gang med å planlegge en ny Rogalederundersøkelse som vil gi viktig kunnskap om hvordan næringsliv og offentlig virksomhet har taklet senere års omstilling og hvilken rolle ledelse har spilt i omstillingsarbeidet. Viktig innsikt for målrettet vekst og utvikling i tiden som kommer både for enkeltvirksomheter og region.

I mai 2010 ble Bjørnson Psykologsenter etablert med tilbud om psykologsamtaler, stressmestring og konflikthåndtering. Spesialist i klinisk voksenpsykologi, Ane Johnsen Lien, ble ansatt som faglig leder for senteret. I tillegg til at satsningen styrket Bjørnsons kliniske psykologfaglige kompetanse implementerte Ane verktøyet KOR/FIT for å styrke brukermedvirkningen og målrette psykologsamtalene. Fra 2018 tilbyr vi psykologsamtaler til bedriftsmarkedet og inngikk et samarbeid med Stavanger Psykologhus AS for å styrke vår kapasitet på dette området.

Bjørnsonkonferansen – en konferanse om ledelse for toppledere - gikk av stabelen første gang i 2012 og har siden den gang befestet sin posisjon som attraktiv møteplass for toppledere innen offentlig og privat virksomhet. Den første Bjørnsonkonferansen hadde tittelen «Hvordan leder de beste?» Med 60 personlig inviterte toppledere og Stavanger Konserthus som ramme, var Solfrid Flateby fra Reitangruppen og Tom Georg Olsen fra Miles foredragsholdere og prisvinnere i «Great place to work». SIden den gang har en rekke inspirerende og kompetente foredragsholdere gjestet konferansen og gitt Bjørnson de beste skussmål for et profesjonellt arrangement. Arrangementet ble gjennomført for syvende gang høsten 201 med over 130 toppledere på deltakerlisten og fokus på «Ledelse som gir resultater!»

Siden 2001 kan Bjørnson se tilbake på positiv vekst og utvikling, der vi har styrket vår posisjon som attraktiv samarbeidspartner for våre kunder, og som fagmiljø innen ledelse og organisasjonspsykologi. En viktig årsak har vært betydelige og systematiske investeringer i Bjørnsons egen organisasjon i form av kompetanse-, teknologi-, leder-, produkt- og tjenesteutvikling. Investeringene kommer ansatte og kunder til gode, gjør selskapet mer robust og gjør oss i stand til å håndtere stadig mer krevende oppdrag med høy kundetilfredshet.