Historien om Bjørnson

Bjørnson Organisasjonspsykologene ble stiftet i 2001. Idéen var å gjøre kunnskap om psykologi tilgjengelig og relevant for næringslivet og bidra til å styrke humankapital som konkurransefortrinn. Siden den gang har Bjørnson bidratt til å styrke ledelse, arbeidsplasser, medarbeiderskap og prestasjoner i næringslivet og offentlige virksomheter.

 
Grunnleggere av selskapet var Øivind Bjørnson og Fred Ingebrigtsen. Øivind Bjørnson var daglig leder, konsulent og faglig ansvarlig frem til 2007 da Ingrid Ottesen overtok som daglig leder. Med master i endringsledelse, erfaring fra allsidige og krevende lederstillinger og prosjektarbeid både innen privat og offentlig sektor hadde hun et godt utgangspunkt for å lede arbeidet med å ta Bjørnson fra kontorfellesskap til selskap. Samtidig startet arbeidet med å videreutvikle en prestasjonskultur i Bjørnson basert på kjerneverdiene Fagkunnskap, Engasjement, Lønnsomhet og Tillit.  

Bjørnson har lange tradisjoner når det gjelder samfunnsansvar og er engasjert i en rekke lag og organisasjoner som har et idealistisk formål. Å kunne kombinere det å støtte en god sak, bygge nettverk og bidra med spisskompetanse er berikende og meningsfullt. I dag har vi langsiktige sponsorsamarbeid med Viking FK, Bryne FK, Kreftomsorg Rogaland (KOR), Arctic Sense og Stavanger Konserthus.

Flere strategiske investeringer og grep ble tatt i perioden 2008 - 2012 for å posisjonere selskapet for videre vekst: Siden 2008 har vi vært kvalifisert i Achilles som leverandør til olje- og energisektoren. Øivind Bjørnson ble i 2008 spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Et valg som la grunnlaget for systematisk kompetanseutvikling og obligatorisk spesialiseringsprogram i regi NPF/IAP for alle psykologer i Bjørnson. Björnson Organisationspsyokologerna AB i Sverige stiftet i august 2008 som et 100% eid datterselskap av Bjørnson AS. Våren 2009 inngikk Bjørnson et eksklusivt samarbeid med Hogrefe, Europas ledende leverandør av kliniske og organisasjonspsykologfaglige tester. Bjørnson normerte og introduserte prestasjonsmotivasjonstesten AMI til bruk i det norske markedet. Våren 2012 mottok Øivind Bjørnson Inspirasjonsprisen fra Psykologforeningen i Rogaland. Sommeren 2012 disputerte en av våre medarbeidere, Dorothee Storch, med sin doktorgrad innen prestasjonsmotivasjon - AMI. Doktorgraden ble finansiert av Innovasjon Norge og Bjørnson. I 2016 innledet Bjørnson et spennende samarbeid med Holter Consulting i Danmark i fht utvikling av Executive Presence i lederutvikling. 

I 2009 gjennomførte Bjørnson for første gang ledelsesundersøkelsen Rogaleder i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen og Handelshøyskolen BI, Stavanger. Undersøkelsen ble gjentatt i 2012 og 2014/15. Vi vurderer muligheten for å gjennomføre en ny Rogalederundersøkelse som kan gi viktig innsikt både for virksomheter og region.

I mai 2010 ble Bjørnson Psykologsenter etablert med tilbud om psykologsamtaler, stressmestring og konflikthåndtering. Spesialist i klinisk voksenpsykologi, Ane Johnsen Lien, ble ansatt som faglig leder for senteret. Verktøyet KOR/FIT ble tatt i bruk for å styrke brukermedvirkningen og målrette psykologsamtalene. Fra 2018 tilbyr vi psykologsamtaler til bedriftsmarkedet og leverer disse via våre underleverandører Karlson Psykologtjenester og Stavanger Psykologhus.  

Bjørnsonkonferansen – en konferanse om ledelse for toppledere - gikk av stabelen første gang i 2012 og har siden den gang befestet sin posisjon som attraktiv møteplass for toppledere innen offentlig og privat virksomhet. Den første Bjørnsonkonferansen hadde tittelen «Hvordan leder de beste?» Med 60 personlig inviterte toppledere og Stavanger Konserthus som ramme, var Solfrid Flateby fra Reitangruppen og Tom Georg Olsen fra Miles foredragsholdere og prisvinnere i «Great place to work». Siden den gang har en rekke inspirerende foredragsholdere gjestet konferansen og gitt Bjørnson de beste skussmål for et profesjonellt og berikende arrangement. Arrangementet ble gjennomført for syvende gang høsten 2018 med over 130 toppledere på deltakerlisten og fokus på «Ledelse som gir resultater!» Koronapandemien satte en stopper for konferansen i 2020 og gjennomføres i november 2022 med konferansetittel: For ledere som går foran! Her vender vi blikket utover og fremover, og lar oss utfordre og inspirere av innlegg fra bl.a. Mariana Mazzucato og Per-Espen Stoknes.   

Siden 2001 kan Bjørnson se tilbake på positiv vekst og utvikling, der vi har styrket vår posisjon som attraktiv samarbeidspartner for våre kunder, og som fagmiljø innen ledelse og organisasjonspsykologi. En viktig årsak har vært betydelige og systematiske investeringer i Bjørnsons egen organisasjon i form av kompetanse-, teknologi-, leder-, produkt- og tjenesteutvikling. Investeringene kommer ansatte og kunder til gode, gjør selskapet mer robust og gjør oss i stand til å håndtere stadig mer krevende oppdrag med høy kundetilfredshet. Fom 2016 har vi jobbet systeamtisk med å forstå hvordan vi kan tilføre merverdi for våre kunder gjennom digitalisering og lanserte i 2022 Bjørnson Online. Et digitalt læringsunivers bestående bl.a. av digitale læringsmoduler og en app til bruk i lederutvikling og medarbeideroppfølging. 

Viktige oppgaver ligger foran oss.