Program, Bjørnsonkonferansen 2022

08:00 - 08:30:
Kaffe og registrering

08:30 - 08:40:
"Bjørnson i 20" - v/ Ingrid Ottesen, Bjørnson Organisasjonspsykologene

Velkommen, program for dagen

08:40 - 09:15:
"Hvordan lykkes med lønnsom klimaomstilling?" - v/ Per Espen Stoknes, BI

Fra de store, internasjonale rammebetingelsene og utfordringene til din virksomhet og ledelse. Her får du oppskriften på hvordan du møter kravene og skaper lønnsom vekst.

09:20 - 09:45:
Gründersignaturen: "Grønn forretningsutvikling - hva kreves?" - v/ Svein Kvernstuen, Beyonder

Beyonder-grunderen har satset alt på den store forretningsideen: Industribatterier basert på sagflis. Underveis har han møtt krevende utfordringer, og vi får den ærlige historien om et av Norges mest spennende industrieventyr.

09:45 - 10:00:
Pause

10:00 - 10:15:
"Kaptein i urent farvann" - v/ Andreas B. Heide, Arctic Sense

Som ansvarlig på seilbåten «Barba» vet Andreas B. Heide hvordan han tar ledelse og manøvrerer i urent farvann. Han tar oss med på seiltur til Svalbard, og forteller om lederutfordringer om bord, samt viktigheten av å ta vare på havet.

10:15 - 10:35:
Ledersignaturen: "Feeding the future - Havet i våre hender" - v/ Therese Log Bergjord, Skretting

Skrettings visjon er knyttet til produksjon av trygg og sunn mat. Som bransjeleder møter virksomheten selv krav til bærekraft. Slik opprettholder og styrker de selskapets internasjonale omdømme.

10:35 - 11:45:
BJØRNSONS TENKETANK - v/ Maria Heggen, Bjørnson Organisasjonspsykologene

Uformell workshop ved bordene, hvor vi spør: Med utgangspunkt i dagens krevende situasjon, hva er DIN viktigste lederutfordring, og hvordan møter du den? Diskusjon og konklusjon fra hvert bord.

11:45 - 12:45:
Lunsjbuffet

12:45 - 13:00:
13:00 - 13:30:
"Framtidens leder: Dristig, innovativ og omstillingsdyktig" - v/ Mariana Mazzucato, University College London

Europa - og verden – står i tidenes mest uforutsigbare situasjon med krig, knapphet på energi og krav til grønn omstilling. Ledelse har aldri vært mer krevende enn nå. Hvilke krav stilles, og hvordan lykkes?

13:30 - 14:00:
Debatt

Vi belyser og diskuterer viktige stikkord fra Mariana Mazzucatos innledning, samt kommentarer og spørsmål fra salen. I tillegg til Mariana selv, består panelet av Per Espen Stoknes og aktuelle ledere fra næringslivet.

14:00 - 14:15:
Pause

14:15 - 14:35:
"Tilknytning som fundament for ledelse" - v/ Cecilie Byholt Endresen, Bjørnson Organisasjonspsykologene

En god og trygg tilknytning styrker vårt psykologiske immunforsvar og gjør oss mer robuste. Hva kan du som leder gjøre for å styrke båndene til dine ansatte? Hvordan kan du bruke tilknytning som et grep for å mobilisere innsats?

14:35 - 15:05:
"Å lede i usikre tider" - v/ Øivind Bjørnson, Bjørnson Organisasjonspsykologene

Ledelse som bidrar til endring og omstilling, er en kritisk faktor. Hvordan kan du som leder stå trygt i rollen, oppleve mening og mestring og levere gode resultater, selv når rammebetingelsene er krevende?

15:05 - 15:15:
Oppsummering