Trygge ledere leder bedre!

bjornsonkonferansen-logo-neg

CLARION HOTEL  AIR | 19. MARS 2020 | 8.00-15.30

Kyrre M. Knudsen

Nye tider krever nye ledere

Sjeføkonom og Cand. polit i økonomi Kyrre M. Knudsen, SpareBank1 SR-Bank, har fulgt nærings- og samfunnslivet på nært hold i mange år. Han har hatt sentrale stillinger i daværende Statoil, Norges Bank og Finansdepartementet. Som sjeføkonom de senere årene har han hatt orkesterplass til utviklingen i næringslivet, og vi får hans egne tanker om ledelse på sitt beste. 

Cecilie Byholt Endresen

På kollisjonskurs med hjernen?

I sin enkleste form er hjernen designet for overlevelse, med begrenset kapasitet til å bearbeide informasjon. Hvilke konsekvenser får dette for arbeidstakere i det moderne arbeidsliv? Hvordan kan vi med denne kunnskapen spille på lag med hjernen? Cecilie Byholt Endresen, Sr. konsulent og psykologspesialist i Bjørnson Organisasjonspsykologene, gir oss et kræsjkurs i hjernens biologi. 

Bente Austbø

Er det rimelig å forvente at ledere tar radikalt relasjonelt ansvar overfor sine ansatte?

Ledere trenger kunnskap om følelser. Skam og ensomhet, mangel på tilhørighet til arbeidsplassen eller frykten for å ikke være god nok. Hvordan forholder vi oss til det vi selv og andre opplever, spør Bente Austbø, psykologspesialist ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Hun jobber med terapi, hvor målet er å endre smertefulle og fastlåste følelser. 

Marte C. W. Solheim

Slik utløses potensialet i mangfoldet

Mangfold på arbeidsplassen er viktig, men ikke uten videre en garanti for kreativitet og innovasjon. I dette foredraget viser Marte C. W. Solheim, førsteamanuensis og leder for senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger, hvordan man utløser potensialet i en mangfoldig arbeidstokk gjennom å skape kreative og konstruktive dynamikker i organisasjonen slik at innovasjonsevnen økes.  

Mads N. Arnestad

Motivasjon for å gjøre en forskjell

Vi blir motivert av å se verdien og nytten av eget arbeid. Prososial motivasjon og motivasjon for å gjøre en forskjell er den vesentligste drivkraften hos medarbeidere som er opptatt av å være en positiv bidragsyter. Mads Nordmo Arnestad, psykolog og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI presenterer hvordan ledere kan skape og opprettholde en hjelpekultur som gir høyere ytelse, mer initiativ, sterkere ansvarsfølelse og større kreativitet.

Trine Lise Olsen

Den Lille stemmen

Forankret i egne erfaringer vil komiker og foredragsholder Trine Lise Olsen bruke sin egen stemme til å sette lys på temaer hun bryr seg om, - utfordre og inspirere lederansvaret.

Steinar Wasa Tverlid

Radikal innovasjon: Alle kan om de vet hvordan!

Se for deg en gruppe medarbeidere som møtes noen timer, og som står helt fritt til å skape nye og unike ideer. Steinar Wasa Tverlid er forsker, Spesialist Innovation og leder et av de radikale innovasjonsteamene i Equinor. Han vet hvordan kreativitet uten grenser bidrar til at hele organisasjonen strekker seg lenger og skaper mer. Etter innlegget blir deltakerne invitert med i en unik workshop om radikal innovasjon ledet av Steinar. 
 

Øivind Bjørnson

Trygge ledere leder bedre!

I snart 20 år har Øivind Bjørnson, psykologspesialist og partner i Bjørnson Organisasjons-psykologene drevet leder-utvikling med mål om å utvikle trygge ledere som skaper resultater. I sin oppsummering vil Øivind komme med sin anbefaling av hvilke grep ledere kan ta for å styrke psykologisk trygghet som konkurransefortrinn. 

Andreas Våge

Konferansier

 

Kyrre M. Knudsen

Nye tider krever nye ledere

Sjeføkonom og Cand. polit i økonomi Kyrre M. Knudsen, SpareBank1 SR-Bank, har fulgt nærings- og samfunnslivet på nært hold i mange år. Han har hatt sentrale stillinger i daværende Statoil, Norges Bank og Finansdepartementet. Som sjeføkonom de senere årene har han hatt orkesterplass til utviklingen i næringslivet, og vi får hans egne tanker om ledelse på sitt beste. 

Cecilie Byholt Endresen

På kollisjonskurs med hjernen?

I sin enkleste form er hjernen designet for overlevelse, med begrenset kapasitet til å bearbeide informasjon. Hvilke konsekvenser får dette for arbeidstakere i det moderne arbeidsliv? Hvordan kan vi med denne kunnskapen spille på lag med hjernen? Cecilie Byholt Endresen, Sr. konsulent og psykologspesialist i Bjørnson Organisasjonspsykologene, gir oss et kræsjkurs i hjernens biologi. 

Bente Austbø

Er det rimelig å forvente at ledere tar radikalt relasjonelt ansvar overfor sine ansatte?

Ledere trenger kunnskap om følelser. Skam og ensomhet, mangel på tilhørighet til arbeidsplassen eller frykten for å ikke være god nok. Hvordan forholder vi oss til det vi selv og andre opplever, spør Bente Austbø, psykologspesialist ved Institutt for Psykologisk Rådgivning. Hun jobber med terapi, hvor målet er å endre smertefulle og fastlåste følelser. 

Marte C. W. Solheim

Slik utløses potensialet i mangfoldet

Mangfold på arbeidsplassen er viktig, men ikke uten videre en garanti for kreativitet og innovasjon. I dette foredraget viser Marte C. W. Solheim, førsteamanuensis og leder for senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger, hvordan man utløser potensialet i en mangfoldig arbeidstokk gjennom å skape kreative og konstruktive dynamikker i organisasjonen slik at innovasjonsevnen økes.  

Mads N. Arnestad

Motivasjon for å gjøre en forskjell

Vi blir motivert av å se verdien og nytten av eget arbeid. Prososial motivasjon og motivasjon for å gjøre en forskjell er den vesentligste drivkraften hos medarbeidere som er opptatt av å være en positiv bidragsyter. Mads Nordmo Arnestad, psykolog og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI presenterer hvordan ledere kan skape og opprettholde en hjelpekultur som gir høyere ytelse, mer initiativ, sterkere ansvarsfølelse og større kreativitet.

Trine Lise Olsen

Den Lille stemmen

Forankret i egne erfaringer vil komiker og foredragsholder Trine Lise Olsen bruke sin egen stemme til å sette lys på temaer hun bryr seg om, - utfordre og inspirere lederansvaret.

Steinar Wasa Tverlid

Radikal innovasjon: Alle kan om de vet hvordan!

Se for deg en gruppe medarbeidere som møtes noen timer, og som står helt fritt til å skape nye og unike ideer. Steinar Wasa Tverlid er forsker, Spesialist Innovation og leder et av de radikale innovasjonsteamene i Equinor. Han vet hvordan kreativitet uten grenser bidrar til at hele organisasjonen strekker seg lenger og skaper mer. Etter innlegget blir deltakerne invitert med i en unik workshop om radikal innovasjon ledet av Steinar. 
 

Øivind Bjørnson

Trygge ledere leder bedre!

I snart 20 år har Øivind Bjørnson, psykologspesialist og partner i Bjørnson Organisasjons-psykologene drevet leder-utvikling med mål om å utvikle trygge ledere som skaper resultater. I sin oppsummering vil Øivind komme med sin anbefaling av hvilke grep ledere kan ta for å styrke psykologisk trygghet som konkurransefortrinn. 

Andreas Våge

Konferansier

 

Trygge ledere har et bedre forhold til seg selv og andre,  
og legger grunnlaget for innovasjon, vekst og verdiskaping  

 
Over 100 toppledere fra ulike bransjer samles når Bjørnsonkonferansen går av stabelen 19. mars. Arrangementet har vært en årlig begivenhet siden 2012, og setter agenda for viktige tema innen ledelse. Årets tema,”Trygge ledere leder bedre”, fokuserer på innovasjon, vekst og verdiskaping i et nytt tiår.

Programmet er spekket med aktuelle foredrag. Temaene spenner fra hvordan nye tider krever nye kvaliteter og egenskaper hos lederne, til radikal innovasjon som grunnlag for verdiskaping og vekst. Konferansen retter også fokus mot viktigheten av motivasjon, lederens ansvar overfor de ansatte og hvordan potensialet hentes ut av mangfold.

Bjørnson Organisasjonspsykologene har i snart 20 år vært et av landets tyngste private fagmiljøer innen lederutvikling og organisasjonspsykologi, godt posisjonert i krysningspunktet folk, forretning og forskning.

Ledelse som fag er i løpende utvikling. Ett forhold går imidlertid igjen: Viktigheten av at ledere hele tiden er villige til å tenke nytt om sin egen posisjon og rolle. Å søke vekst og utvikling, som leder og menneske, er avgjørende.

Nettopp denne utfordringen er ikke mindre ved inngangen til et nytt tiår. På årets konferanse retter vi fokus mot trygge ledere med innsikt i seg selv så vel som organisasjonen og menneskene de står i spissen for. Slik ledelse handler om mot til å lede mennesker som stiller nye krav til jobb og arbeidsplass. Den handler om ledere som byr på seg selv, som dyrker ideer og innovasjon, tar risiko og våger å gå utfordringer trygt i møte.

Er du toppleder og synes dette virker spennende, er du velkommen til å melde deg på. Deltakeravgiften er kr 1 800 eks. mva. Begrenset antall plasser.
 

Clarion Hotel Air tilbyr overnatting til kr 1 225. Kontakt oss for bookingkode samt andre spørsmål.  

Building People 
Builds Business