Tilbakemeldinger

Som leder er tilbakemeldinger noe man forholder seg til hver eneste arbeidsdag. Det kan både dreie seg om situasjoner der du må gi en tilbakemelding, og situasjoner der du selv mottar tilbakemeldinger.

Tilbakemeldinger
Å være klok både som sender og mottaker av tilbakemeldinger er viktig for din egen og andres opplevelse av deg som leder. ​

Læringsmål:​

Lære hvordan du gir og tar imot tilbakemeldinger på en klok måte​.

Lære hvordan du som leder kan bruke tilbakemeldinger som kommunikasjonsverktøy​.

Lære effektive måter å gi tilbakemeldinger på, samt hva du bør unngå​.Målgruppe: Ledere og medarbeidere

Kontakt oss for å lære mer