Stress og stressmestring

Hvorfor blir vi stressa, og hvordan virker stress på oss på kort og lang sikt?

Stress%20og%20stressmestring
En gitt situasjon vil kunne oppleves ulikt av ulike mennesker. Noen synes det er stress å tale foran en forsamling, mens andre synes det er gøy. For en erfaren ansatt kan en arbeidsoppgave oppleves som lite krevende, mens en nyansatt vil oppleve samme oppgave som enormt vanskelig. Etter gjennomført modul skal du ha fått en bedre forståelse av hvordan stress påvirker oss og hvordan du kan håndtere dine egne stressreaksjoner.​

Læringsmål:​

Hva stress er.​

Hvorfor blir vi stresset​.

Hvordan stress virker på kort og lang sikt​.

Hvordan du kan forebygge at stresset tar overhånd, samt håndtere akutt stress​.Målgruppe: Ledere og medarbeidere.

Kontakt oss for å lære mer