Situasjonsbestemt ledelse

Ulike situasjoner stiller ulike krav til ledelse. Situasjonsbestemt ledelse betegner teorier om ledelse som bygger på forutsetningen av at lederen er i stand til å variere egen atferd samt tilpasse lederstil til situasjon på en måte som har gunstig effekt på medarbeiderens prestasjoner. ​

Situasjonsbestemt%20ledelse

Læringsmål:​

Lære teorier om ledelse​.

Lære hvordan du kan variere egen atferd og tilpasse lederstil til situasjonen​.

Lære å benytte en lederstil som har gunstig effekt på medarbeideres prestasjoner​.Målgruppe: Ledere


Kontakt oss for å lære mer