Samtaleverktøyet KNOPP

Kommunikasjon er lederens viktigste verktøy. Forskning viser at de som skårer best på ledelse også skårer høyt på kommunikative ferdigheter.​

Samtaleverkt%C3%B8yet%20KNOPP
Læringsmål:​

Lære samtaleverktøyet KNOPP, som vil hjelpe deg å kommunisere mer presist og effektivt i lederrollen​.

Lære hvordan du kan planlegge og gjennomføre samtaler for å oppnå ønsket effekt​.

Lære ulike grep du kan ta underveis i samtalen for å sikre en best mulig dialog​.Målgruppe: Ledere

Kontakt oss for å lære mer