Organisasjonskultur

Organisasjonskultur er et spennende tema som handler om verdiene og normene som kjennetegner en organisasjon og som legger føringer for hvordan de som jobber i organisasjonen tenker, handler og opptrer.

Organisasjonskultur
Organisasjonskultur defineres ofte som "måten vi gjør ting på her hos oss". I modulen går vi nærmere inn på hva organisasjonskultur er, hvordan den preger arbeidsplassen og hvordan ledere kan påvirke måten den utvikles på. Ledere har en viktig rolle i å utvikle en robust lærings- og prestasjonskultur.  ​

Læringsmål:​

Hva organisasjonskultur er.​

På hvilken måte den påvirker hvordan det skapes resultater i organisasjoner​.

Forstå bedre hvilke kulturelle drivere som preger organisasjonen​.

Hvordan du som leder kan jobbe med kultur i egen organisasjon​.Mågruppe: Ledere

Kontakt oss for å lære mer