Mentalisering

Hvorfor gjør vi som vi gjør? Mentalisering handler om vår evne til å forstå oss selv og andre.

Mentalisering
Evnen til å mentalisere er en helt avgjørende sosial kompetanse, og en nødvendig forutsetning for å lede effektivt. Som mennesker er vi ikke i stand til å observere andres tanker og følelserdirekte. For å forstå hva som foregår i andres psyke, må vi i stedet benytte vår evne til å tolke sinnstilstander. Denne evnen kalles mentalisering.​

Læringsmål:​

Hva mentalisering er​.

Verdien av å bruke tid på å forstå andres perspektiv​.

Forutsetning for god mentalisering​.

Hvorfor mentalisering er sentralt for god ledelse, kommunikasjon og relasjoner​.Målgruppe: Ledere og medarbeidere

Kontakt oss for å lære mer