Kommunikasjon for læring og utvikling

God kommunikasjon er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø, effektiv oppgaveløsning og ikke minst læring, utvikling og innovasjon. I denne modulen får du en innføring i hvordan du lykkes med kommunikasjon som gir læring og utvikling.​

Kommunikasjon
Læringsmål:​

Du skal kjenne til grunnprinsippene i kommunikasjon​.

Du lærer forskjellen på og effekten av åpne og lukkede spørsmål​.

Du får verktøy og praktiske råd for hvordan du kan kommunisere bedre​.Målgruppe: Ledere

Kontakt oss for å lære mer