Hjernen bak det hele

Hjernen er et fascinerende organ, og er vårt desidert viktigste arbeidsverktøy. Vi er helt avhengig av å ha en noenlunde frisk og velfungerende hjerne for å fungere godt i det moderne arbeidslivet. ​

Hjernen%20bak%20det%20hele
Læringsmål:​

Kunnskap om hjernen som vil være nyttig i ditt lederskap​.

Kunnskap om hvordan hjernen er bygget opp, og hvordan den fungerer.​

Bedre forståelse av egen og andres atferd og behov, samt en bedre forståelse av hvordan du best kan lede deg selv og andre​.Målgruppe: Ledere og medarbeidere 


Kontakt oss for å lære mer