Empatisk validering

Empatisk validering betyr evnen til å anerkjenne andres følelser, uten å forklare, avvise eller dømme følelsene. Uavhengig av hvem vi er, er det viktig at andre ser, hører og forstår oss.

Empatisk%20validering
Forskning viser at relasjonelle ferdigheter er noen av de viktigste lederferdighetene. Sentralt innenfor relasjonelle ferdigheter er hvordan du som leder evner å møte egne og andres følelser på en konstruktiv måte. I denne modulen vil du bli kjent med empatisk validering som er en teknikk som hjelper deg til nettopp dette.​

Læringsmål:​

Lære hvordan du skal møte andres følelser​.

Styrke dine relasjonelle ferdigheter som leder​.Målgruppe: Ledere og medarbeidere

Kontakt oss for å lære mer