Bjørnson Online – lederutvikling når du trenger det

Bjørnson Online gjør Bjørnsons fagekspertise innen ledelse og utvikling av organisasjoner tilgjengelig når det passer deg. Den modulbaserte og praksisbaserte oppbyggingen av Bjørnson Online gjør at du kan tilpasse og ta i bruk fleksible utviklingsprogram med høy praktisk nytteverdi i lederhverdagen. 

Gjennom Bjørnson Online får du digital tilgang til kunnskap om ledelse og lederverktøy som gjør at du kan utøve bedre ledelse i møte med dine medarbeidere. Praktisk fokus og lett tilgang på ekspertveiledning vil hjelpe deg å møte og håndtere dine daglige lederutfordringer.

Bjørnsons digitale læringsmoduler og lederutviklingsappen MODUS kan brukes hver for seg, sammen, eller kombineres med konsulenttjenester for hybride læringsopplevelser. Bjørnson Online videreutvikles kontinuerlig for å sikre relevans og høy faglig standard.

 

Bjørnson Online - digitale moduler

digital

Digitale læringsmoduler

Utvikle deg som leder ved å bli trygg på ekspertutvalgt innhold som dekker viktige emner i lederrollen som «gi og motta tilbakemeldinger», «lede endring og omstilling», «lederen som rollemodell» og «psykologisk trygghet».

Tilpass læringsopplevelsen ved å velge moduler som er relevante for dine utviklingsbehov, gjennomfør læringen når det passer deg og repeter ved behov.

Innholdet er designet for ledere, men inkluderer også moduler som passer for medarbeidere. Modulene er foreløpig tilgjengelig i norsk og engelsk versjon.

Lær mer om digitale læringsmoduler 
app

MODUS lederutviklingsapp

Styrk lederskap, relasjonsledelse og kommunikasjonsevner gjennom lederhverdagen med MODUS. MODUS er et digitalt verktøy som skal gi bedre medarbeideroppfølging og mer motiverte og produktive medarbeidere. MODUS er utviklet av Bjørnson Organisasjonspsykologene i samarbeid med forskere ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. MODUS gir deg kortfattet og praktisk innhold som dekker de viktigste lederemnene. 

Følg vårt forskningsbaserte 7-ukers lederprogram, eller skreddersy innhold som er tilpasset individuelle behov. Sett mål for utvikling av ansatte og bruk MODUS sitt oppfølgingssystem for målrettet utvikling av dine ansatte. 

MODUS er designet gjennom akademisk forskning og testet på ledere og ansatte i reelle arbeidssituasjoner, noe som gjør appen relevant og evidensbasert.

Lær mer om MODUS

Hybrid læring - fleksibilitet og forsterket læringsutbytte

Hybride læringsprogrammer gir det beste fra to verdener, og kombinerer personlig veiledning og digital læring. Våre konsulenter er opptatt av å møte deg personlig for å identifisere og diskutere dine utviklingsbehov, lage læringsplaner og gjennomføre individuell veiledning eller gruppeveiledning og støtte deg i din utvikling som leder.  Personlige program kan suppleres med digitale lærings- og utviklingsverktøy som våre digitale læringsmoduler og MODUS-appen. 

Bjørnson Online er et effektivt virkemiddel for kompetanseutvikling og læring gjennom konsentrert og lett tilgjengelig innhold. Personlig veiledning kan bidra til å maksimere potensialet av læringen gjennom praktisk trening og refleksjon i møte med en av våre fageksperter. 
 
Bjørnsons hybride løsninger vil gi deg muligheten til å jobbe direkte med våre konsulenter, samtidig som du jobber mot dine treningsutviklingsmål slik det passer best for deg.  Løsningen er både kostnadseffektivt og klimavennlig sog gir deg en forsterket læringseffekt. 
 
Lær mer om hybrid læring

 

RELEVANT

AKTUELT

IMG_9133
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider
Mange virksomheter står foran krevende utfordringer. God ledelse med evne til endring og omstilling er viktigere enn noen gang. Hvis du som leder er opptatt av å gå foran, er årets Bjørnsonkonferanse stedet for deg. På programmet står viktige og topp-aktuelle tema presentert av flere eksperter innen ledelse og omstilling. Blant annet vil Per Espen Stoknes professor med doktorgrad i grønn økonomi fortelle deg hvordan du lykkes med lønnsom klimaomstilling. Sjekk ut hva Per Espen vil snakke om på konferansen, og meld deg på!
Bjørnsonkonferansen 10. november: God ledelse i krevende tider

TJENESTER

foto-1038
Organisasjonsutvikling
Vi utarbeider og skreddersyr tilnærminger og prosesser når vi støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner