IDG Bjørnson Leadership Hub

foto-466-downscaled

NESTE IDG HUB TREFF | 12. SEPTEMBER 2024 | 09.00-12.00

Ansvarlig ledelse i praksis

 
 
Hvordan påvirker og former vår historie problemene vi er vitne til i dag?   
Historiene våre gir innsikt i hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvilken kultur vi tilhører. Gjennom tidene har historiefortellinger formidlet
livsvisdom, erfaringer og kunnskap. Så hva har vært med på å forme dagens samfunn - våre relasjoner, kultur, organisasjoner og ledelse?
Å kjenne til vår historie gir oss ikke bare en forståelse av fortiden, men også veiledning for fremtiden.
Kathrine Dysvik, Seniorkonsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene    

Hvor avhengig er du?
- Om selvforsynelse og avhengighet som grunnleggende eksistensielt premiss. 
Kristin Fjermestad, Seniorkonsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene
 
Etiske perspektiver på bærekraft - filosofisk samtale med faglig påfyll
 - Hva har bærekraft egentlig med etikk å gjøre? – Og har vi mennesker et særlig moralsk ansvar for å ta vare på jorden?
- I så fall, hvordan begrunner vi dette? - Hvilken etiske tenkning eller filosofi er best egnet til å adressere og muligens
løse viktige miljøproblemer i vår tid?

Innlegg, diskusjon i gruppe og plenumsoppsummering
Filosof Ingunaya Amundsen

 
 

Synes du dette virker som et spennende initiativ, meld deg på!
Førstemann til mølla, begrenset antall plasser.


Tid: 12. september kl 09:00-12:00

Sted: Innoasis, Sverdrups gate 27, 4007 Stavanger

Meld deg på

For å kunne motta din interesse så må vi lagre personopplysningene oppgitt ovenfor.
​Du kan når som helst be om å få denne informasjonen om deg fjernet.
Se vår personvernerklæring for detaljer.


 
Hva er IDG?
IDG står for Inner Development Goals og representerer et rammeverk for de kollektive ferdighetene og kvalitetene som menneskeheten trenger for å nå FNs bærekraftsmål. IDG er et non-profit og open source initiativ som er fritt tilgjengelig for alle, og som stadig er i utvikling gitt pågående samskaping i over 400+ IDG hub’er rundt om i verden. En IDG hub består av et nettverk av personer og organisasjoner som ønsker å støtte IDG initiativet ved å bringe folk sammen for kollektiv utforskning og handling, hjelpe til med å spre ideer og beste praksis.

Hvorfor har vi etablert en IDG Hub?
I over 20 år har Bjørnson hatt god ledelse og utvikling av organisasjoner på agendaen. Med IDG Stavanger Bjørnson Leadership Hub tar vi dette arbeidet et viktig skritt videre for å sette bærekraftig ledelse ut i praksis. IDG står for Inner Development Goals og representerer et rammeverk for de kollektive ferdighetene og kvalitetene som menneskeheten trenger for å nå FNs bærekraftsmål.
Vi i Bjørnson er glade og stolte over å representere IDG-hub nummer 7 i Norge, og jobber nå aktivt med å sette bærekraftig ledelse ut i praksis. Gjennom Bjørnsons IDG hub vil kunder, samarbeidspartnere og interesserte bli invitert til å diskutere IDG-rammeverket og implementeringen av dette i organisasjon og ledelse.

 
Fremtiden er ikke et sted vi skal til,
men et sted vi skaper.
Veien dit er ikke der for å bli funnet,
men må bygges.
Og gjennom å bygge veiene,
forandres både vi og fremtiden.
 - John H. Schaar
 

IDG%20SDG