Management Due Diligence

Bjørnson vurderer kompetanse og potensial hos ledere og ledergrupper i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og andre omstillingsprosesser. Vi kan stille vår spisskompetanse til rådighet på kort varsel.

Konsulentene som jobber med Management Due Diligence har god organisasjons- og forretningsforståelse, og kan vurdere ledergrupper og enkeltledere med høy presisjon. Vi har referanser fra nasjonale og internasjonale selskaper.

Vi avtaler hva som er de viktigste vurderingskriteriene for hvert oppdrag. 

Ta kontakt for ytterligere informasjon

Kontakt oss

Kontoradresse:
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes

Motta aktuelt fra Bjørnson

Følg oss 
Facebook
LinkedIn