Lederveiledning

Lederveiledning legges opp som en strukturert og målrettet prosess som har til hensikt å styrke lederen i rollen, og ta ut hans/hennes potensial. Innledningsvis identifiserer vi lederens utviklingsbehov, opplevelse av egen rolle i organisasjonen, ansvar, handlingsrom og muligheter. 

Ut i fra dette defineres mål og tema for veiledningen som evalueres systematisk for å sikre god effekt og målorientering. Veiledningen kan gis på selvstendig basis, eller som et supplement til et lederutviklingsprogram. Veiledningsløpet tilrettelegges ut i fra behov, men kan for eksempel gå over 5-10 timer gjennom en 3-6 måneders periode.

Noen aktuelle tema i veiledning:
  • Håndtering av endringsprosesser
  • Håndtering av vanskelige personalsaker og konfliktsituasjoner
  • Lede team
  • Ny som leder
  • Stressmestring
  • Egne definerte utviklingsområder


Kontakt oss for avtale.

Kontakt oss

Kontoradresse:
Stokkamyrveien 13
4313 Sandnes
Personvern

Motta aktuelt fra Bjørnson

For å kunne sende deg nyheter må vi lagre personopplysningene oppgitt ovenfor.
Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.
Se vår personvernerklæring for detaljer.

Følg oss 
Facebook
LinkedIn