Psykologspesialist/Psykolog med teft for utvikling?
%C3%98ivind_102

Bjørnson Organisasjonspsykologene er en betrodd og langsiktig samarbeidspartner for utvikling av organisasjon og ledelse. Selskapet ble startet i 2001 med mål om å gjøre psykologi relevant og lønnsomt for arbeidslivet.
 
Vår spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og atferdsendring har høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor – og oppdragsmengden øker. Vi styrker laget og søker psykologspesialist eller psykolog under spesialisering.

Fagkunnskap, engasjement, lønnsomhet og tillit er Bjørnsons kjerneverdier. Vi er opptatt av å utvikle et lærende tankesett og investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon. Vil du være med og utvikle fremtidens arbeidsplass sammen med oss i Bjørnson? Skape vekst for våre kunder og bidra i utviklingen av Bjørnson? Har du erfaring innen ledelse, organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling? Liker du å spille andre god? 


Vi tilbyr: Et sterkt og dynamisk fagmiljø der dyktige kolleger med ulik fagbakgrunn og erfaring setter av tid til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Vi investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon for å styrke prestasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap. Varierte og spennende oppgaver for en rekke bransjeledende kunder. Stor frihet til å disponere egen arbeidsdag.
 • Internt program for kompetanseutvikling
 • 5-årig spesialiseringsprogram for psykologer 
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og felles bonusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Arbeidsoppgaver:
 • Strategisk rådgivning innen leder- og organisasjonsutvikling
 • Fasilitator for utviklingsprogram og -prosesser for ledere, team og medarbeidere
 • Støtte i endring- og omstillingsprosesser
 • Konflikthåndtering
 • Lederveiledning og psykologsamtaler for bedriftskunder
 • Foredrag og kurs som engasjerer og inspirerer 
Kompetanse og arbeidserfaring: 

Psykologspesialist eller psykolog. Kunnskap og interesse for folk, forretning og utvikling. Arbeidserfaring innen:  
 • Organisasjons-, team- og lederutvikling
 • Solid erfaring innen klinisk fagfelt 
 • Arbeidsmiljøutvikling, endrings- og omstillingsprosesser
 • HR og implementering av HR-prosesser
 • Lederveiledning
Personlige ferdigheter:

Du synes det er meningsfylt å jobbe i skjæringspunktet mellom folk, forretning, utvikling og psykologi. Er dyktig i møte med ulike mennesker, kommuniserer og presenterer effektivt samt: 
 • Er dyktig på analyse av komplekse problemstillinger
 • Har høy faglig og etisk standard og opptatt av å levere kvalitet og merverdi
 • Teamorientert og motivert av kontinuerlig læring
 • Håndterer stress på en god måte
Øvrig: Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Søkere må ha sertifikat klasse B og disponere bil. Noe reising må påregnes.

Syns du Bjørnson virker som en spennende arbeidsgiver? Da er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Ingrid Ottesen, 918 22 256 eller faglig leder Ane Johnsen Lien, 414 02 259.
 
Søknad med CV sendes til: firma@bjornson.no
Vennligst ikke oppgi sensitive personopplysninger i søknad og CV.
Søknadsfrist: 20. desember 2019

For mer informasjon om Bjørnson, se om oss og Aktuelt.
Building People 
Builds Business