Nordisk ledelse som konkurransefortrinn: DNA-et i det nordiske arbeidslivet

Den nordiske samfunnsmodellen kjennetegnes bl.a. av høy materiell velstand, god fordeling, likestilling og en høy grad av tillit. På samme vis kjennetegnes den nordiske lederstilen av involvering og lav maktdistanse. Som Nordisk Ministerråd sa allerede i 2005: ”Nordisk” ledelse …. står som et fyrtårn i den globale innovationsøkonomi, fordi den evner at engagere den moderne, kompetente medarbejder og forløse dennes potentiale.
foto-1061
Den nordiske samfunnsmodellen kjennetegnes bl.a. av høy materiell velstand, god fordeling, likestilling og en høy grad av tillit. På samme vis kjennetegnes den nordiske lederstilen av involvering og lav maktdistanse. Som Nordisk Ministerråd sa allerede i 2005: ”Nordisk” ledelse …. står som et fyrtårn i den globale innovationsøkonomi, fordi den evner at engagere den moderne, kompetente medarbejder og forløse dennes potentiale. Samtidig udstikker den ikke rigide ordrer om, hvad der skal gøres, men går i dialog om, hvorfor hvad skal gøres og hvordan. Dermed er nordisk ledelse tæt knyttet til den lave magtdistance i de nordiske lande – og til respekten for individet. […] Ledelsesstilen har også betydning for evnen til at tiltrække opmærksomhed, kapital, samarbejdspartnere og talent. Med andre ord er nordisk ledelse et ”brand asset”.

For å lykkes med innovasjon og endring må vi få folk om bord, og sikre at kompetansen brukes der den trengs. Ledere har et spesielt ansvar for å få dette til å skje. Den nordiske ledermodellen trekkes frem som konkurransefortrinn for å få dette til å skje. Den nyeste forskningen om ledelse og resultater, viser dette klart.

Eksempler på tematikk: 
• Nordisk ledelse som konkurransefortrinn

Kontakt oss for mer informasjon.