Building People Builds Business

Menneskene på din arbeidsplass er organisasjonens fremste og mest varige konkurransefortrinn! Det er en kjensgjerning at ledelse generelt og ledere spesielt representerer en unik mulighet for å styrke organisasjoners konkurransekraft.
bjornson_illu_original
Som leder har du i kraft av din rolle et særskilt ansvar for å skape resultater gjennom andre.
 
Sammen med dine medarbeidere skal du utarbeide medarbeidernes utviklingsmål, tilrettelegge for at de utvikler seg i egen rolle, at de er tro mot  organisasjonens arbeidsmåter og er en god kollega.
 
Din evne til å skape resultater gjennom andre, blir avgjørende for om organisasjonen er i stand til å realisere sine mål.
 
I dette innlegget får du lære mer om hvordan du kan utvikle dine medarbeidere for å skape økt trivsel, bedre prestasjoner/resultater – hvordan du gjør dine medarbeidere til organisasjonens fremste og mest varige konkurransefortrinn.