Arbeidsmiljøundersøkelse

En arbeidsmiljøundersøkelse er et godt verktøy for å få frem konkret informasjon og nyanser til bruk ved utvikling av arbeidsmiljøet.  

Bjørnson tilbyr både kvalitative og kvantitative arbeidsmiljøundersøkelser. Begge er virkemidler for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav (arbml § 4-1, punkt 1) om å sørge for et godt arbeidsmiljø i virksomheten. 
 
Hvorfor Bjørnson?  
Bjørnson har utviklet spørsmål, utsagn og kategorier fra et bredt spekter av tematikk som benyttes i medarbeiderundersøkelser. Innholdet dekker områder som ofte er inkludert i slike undersøkelser og som internasjonal forskning har identifisert som viktig og relevant i forhold til helse, velvære og prestasjon på arbeidsplassen.  

Bjørnson kan levere både kartlegging og utvikling. Vi kan derfor gjennomføre en integrert prosess der vi sømløst kan bidra med rådgivning og støtte i forbindelse med identifisering og gjennomføring av utviklingstiltak i etterkant av kartleggingen.  

Bjørnson tilbyr både standard og skreddersydde arbeidsmiljøundersøkelser. I tett dialog med bestiller utformes og defineres innholdet i undersøkelsen, antall rapportgrupper og informasjonsplan. Spesielt unikt er Bjørnsons mulighet til å imøtekomme rapportbehov i komplekse organisasjonsstrukturer, samt vår kunnskap og teknologiske fleksibilitet til å tilpasse innholdet i undersøkelsen.  
 
Vår anbefaling er at arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres regelmessig, gjerne årlig. Gjør man det, kan viktige funn og endringer fanges opp og håndteres tidlig. I tillegg vil undersøkelsen bli et strategisk styringsverktøy for organisasjonen.
 

Arbeidsmiljøundersøkelse gir

  • Strategisk kartleggingsverktøy for utvikling av din organisasjon
  • Sømløs prosess bestående av kartlegging, rådgivning og oppfølging av utviklingsinitiativ ​
  • Mulighet for egendefinerte kategorier og utsagn ​
  • Psykososial risikovurdering​
  • Digital brukerveiledning​
  • Interaktive og dynamiske rapporter​
  • Tilgang til fagekspertise med over 20 års erfaring innen leder- og organisasjonsutvikling ​
 
Bjørnson ønsker å være en solid samarbeidspartner gjennom hele prosessen. Kontakt oss.