Rusproblematikk på arbeidsplassen

Rusproblemer er fortsatt noe de fleste vegrer seg for å snakke om. Forskning har vist at mer enn 100.000 nordmenn i jobb har et alkoholproblem.
bj%C3%B8rn2
Rusproblemer er fortsatt noe de fleste vegrer seg for å snakke om. Forskning har vist at mer enn 100.000 nordmenn i jobb har et alkoholproblem. Konsekvensene av det kan være store, både i form av skapt risiko, tap av selvrespekt og økonomiske utgifter både for individ og organisasjon. 

Eksempler på tematikk:
  • Hvordan møte kolleger med rusproblem?

Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan bistå.