Bjørnson Online

I våre lederutviklingsprogram fokuserer vi på å utvikle og styrke lederferdigheter og på å utvikle en robust lærings- og prestasjonskultur.

Gjennom Bjørnson Online kan vi tilby digital tilgang på vår kompetanse og øke læringsutbytte av våre trenings- og utvklingsprogram.

Tilbudet er under stadig utvikling og består allerede av flere digitale læringsmoduler på norsk og engelsk.

Bjørnson Online gjør at vi kan levere et mer fleksibelt og kostnadseffektivt lederutviklingstilbud som lederne kan benytte seg av basert på sine individuelle behov, uavhengig av tid og sted. Tilbudet gjør at vi kan jobbe mer fokusert med trening og refleksjon på fysiske ledersamlinger og utnytte tiden sammen med ledere og ledergrupper enda bedre.

Gjennom et spennende forskningsprosjekt i samarbeid med Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger utvikler vi lederutviklingsappen MODUS, som vil være klar for våre kunder i 2023. MODUS vil bidra til at vi ytterligere styrker den digitale tilgangen på vår kompetanse. MODUS vil gi deg som leder trening i sentrale lederferdigheter via mobiltelefonen, og tilby et verktøy for effektiv medarbeideroppfølging.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å høre mere om Bjørnson Online eller MODUS. 
 

Bjørnson Online - digitale moduler

M_Hjernen_bilde%20av%20hjerne_fakurian-design-58Z17lnVS4U-unsplash
Hjernen bak det hele
Hjernen er et fascinerende organ, og er vårt desidert viktigste arbeidsverktøy. Vi er helt avhengig av å ha en noenlunde frisk og velfungerende hjerne for å fungere godt i det moderne arbeidslivet. ​
Hjernen bak det hele
Situasjonsbestemt_mindre%20versjon
Situasjonsbestemt ledelse
Ulike situasjoner stiller ulike krav til ledelse. Situasjonsbestemt ledelse betegner teorier om ledelse som bygger på forutsetningen av at lederen er i stand til å variere egen atferd samt tilpasse lederstil til situasjon på en måte som har gunstig effekt på medarbeiderens prestasjoner. ​
Situasjonsbestemt ledelse
foto-1466
Tilbakemeldinger
Som leder er tilbakemeldinger noe man forholder seg til hver eneste arbeidsdag. Det kan både dreie seg om situasjoner der du må gi en tilbakemelding, og situasjoner der du selv mottar tilbakemeldinger.
Tilbakemeldinger
Blyanter_markus-spiske-PIJwPMtzBI0-unsplash
Beslutningsprosessen
Å ta gode beslutninger krever kunnskap, innsikt, selvinnsikt og trening.
Beslutningsprosessen
F%C3%98LELSER%20coverbilde
Kræsjkurs i følelser
Følelsene våre gir oss viktige signaler, samtidig som de er et redskap for å lykkes i samspillet med andre mennesker.
Kræsjkurs i følelser
foto-412
Samtaleverktøyet KNOPP
Kommunikasjon er lederens viktigste verktøy. Forskning viser at de som skårer best på ledelse også skårer høyt på kommunikative ferdigheter.​
Samtaleverktøyet KNOPP
annie-spratt-gq5PECP8pHE-unsplash
Empatisk validering
Empatisk validering betyr evnen til å anerkjenne andres følelser, uten å forklare, avvise eller dømme følelsene. Uavhengig av hvem vi er, er det viktig at andre ser, hører og forstår oss.
Empatisk validering
H%C3%B8stblader_chris-lawton-5IHz5WhosQE-unsplash
Hvordan lede endring
​Endring er regelen, ikke unntaket. Som leder har du alltid en viktig rolle i forhold til å ha ansvar for utvikling og endring.
Hvordan lede endring
Illustrasjon_Bj%C3%B8rnson_ansikter
Kommunikasjon for læring og utvikling
God kommunikasjon er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø, effektiv oppgaveløsning og ikke minst læring, utvikling og innovasjon. I denne modulen får du en innføring i hvordan du lykkes med kommunikasjon som gir læring og utvikling.​
Kommunikasjon for læring og utvikling
Mentalisering-og-parterapi_mentalisering
Mentalisering
Hvorfor gjør vi som vi gjør? Mentalisering handler om vår evne til å forstå oss selv og andre.
Mentalisering
Skjermbilde%202022-08-23%20160019
Lederen som rollemodell
Som leder har du en viktig rolle og et viktig ansvar. Det du sier og gjør som leder påvirker kultur og mennesker i organisasjonen.
Lederen som rollemodell
jordan-m-lomibao-Pfk0_6dP_GU-unsplash_edited
Stress og stressmestring
Hvorfor blir vi stressa, og hvordan virker stress på oss på kort og lang sikt?
Stress og stressmestring
Kolleger_brooke-cagle--uHVRvDr7pg-unsplash
Psykologisk trygghet
​Organisasjonslæring, forbedring og innovasjon forutsetter godt samarbeid mellom mennesker. Det samme gjør endringsarbeid, sikkerhetskultur, ytringsklima og teameffektivitet.
Psykologisk trygghet
Gruppebilde%20(4)
Organisasjonskultur
Organisasjonskultur er et spennende tema som handler om verdiene og normene som kjennetegner en organisasjon og som legger føringer for hvordan de som jobber i organisasjonen tenker, handler og opptrer.
Organisasjonskultur
Energi_glede_peter-conlan-LEgwEaBVGMo-unsplash
Talent-overslag-modellen
Talent-overslag-modellen er utformet og utviklet av Daniel Ofman. Modellen brukes til egenutvikling og utvikling av andre.
Talent-overslag-modellen

RELEVANT

AKTUELT

Some%20Jul
Bjørnsonkonferansen 2022
De krevende utfordringer en rekke virksomheter står foran i dag er med på å gjøre god ledelse med evne til omstilling viktigere enn noen gang. Tema som energi, miljø og klima, forsyningssikkerhet og krig i Europa er topp-aktuelle. Disse tok opp på årets Bjørnsonkonferanse 10. november "God ledelse i krevende tider".
Bjørnsonkonferansen 2022

TJENESTER

foto-1038
Organisasjonsutvikling
Vi utarbeider og skreddersyr tilnærminger og prosesser når vi støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner