Bjørnson Online

 I våre lederutviklingsprogram fokuserer vi på å utvikle og styrke lederferdigheter og på å utvikle en robust lærings- og prestasjonskultur.

Gjennom Bjørnson Online kan vi tilby digital tilgang på vår kompetanse og øke læringsutbytte av våre trenings- og utvklingsprogram.

Tilbudet er under stadig utvikling og består allerede av en rekke digtale læringsmoduler på norsk og engelsk. 

Bjørnson Online gjør at vi kan levere et mer fleksibelt og kostnadseffektivt lederutviklingstilbud som lederne kan benytte seg av basert på sine individuelle behov, uavhengig av tid og sted. Tilbudet gjør at vi kan jobbe mer fokusert med trening og refleksjon på fysiske ledersamlinger og utnytte tiden sammen med ledere og ledergrupper enda bedre.

Gjennom et spennende forskningsprosjekt i samarbeid med Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger utvikler vi lederutviklingsappen MODUS, som vil være klar for våre kunder i 2023. MODUS vil bidra til at vi ytterligere styrker den digitalr tilgangen på vår kompetanse. MODUS vil gi deg som leder trening i sentrale lederferdigheter via mobiltelefonen, og tilby et verktøy for effektiv medarbeideroppfølging.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å høre mere om Bjørnson Online eller MODUS. 
 

RELEVANT

AKTUELT

mai-1573
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson
Pandemien har forsterket fokuset på omstilling og ledelse. I Bjørnson Organisasjonspsykologene følger vi opp, og etablerer Studio Bjørnson. Det er vår nye satsing på aktuelle ledertema, sendt som webinar, podcast eller fra studio.
Faglig påfyll og gode lederråd direkte fra Studio Bjørnson

TJENESTER

510_cbe_sf_weben
Organisasjonsutvikling
Vi utarbeider og skreddersyr tilnærminger og prosesser når vi støtter våre kunder i arbeidet med å utvikle og styrke deres organisasjoner