Psykolog med teft for utvikling?
foto-1061

Bjørnson Organisasjonspsykologene er en betrodd og langsiktig samarbeidspartner for utvikling av organisasjoner, ledere og ledelse. Selskapet ble startet i 2001 med mål om å gjøre psykologi relevant og lønnsomt for arbeidslivet. Målrettet forretningsutvikling gjør at vi i dag kan tilby konsulentjenester og digitale produkter som kan kombineres i fleksible utviklingsprogram som gir bedre læringsutbytte, er kostnadseffektivt og bra for miljøet.

 
Vår spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og atferdsendring har høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor – og oppdragsmengden øker. Vi styrker laget og søker psykologspesialist, psykolog under spesialisering eller psykolog.

Fagkunnskap, engasjement, lønnsomhet og tillit er Bjørnsons kjerneverdier. Vi er opptatt av å kontinuerlig utvikling og investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon for å styrke prestasjonskultur, trivsel, ledelse og arbeidsmiljø. Vil du være med og utvikle fremtidens arbeidsplass sammen med oss? Skape vekst for våre kunder og bidra i utviklingen av Bjørnson? Har du erfaring innen ledelse, organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling? Liker du å spille andre god? 


Vi tilbyr: 
Et sterkt og dynamisk fagmiljø der dyktige og hyggelige kolleger med ulik fagbakgrunn og erfaring jobber sammen og setter av tid til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Varierte og spennende oppgaver for en rekke bransjeledende kunder. Stor frihet til å disponere egen arbeidsdag. Fokus på bærekraft og samfunnsansvar.
 • Internt program for kompetanseutvikling  
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter
 • Fokus på forretningsutvikling og innovasjon innen produkt- og tjenesteportefølje 
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og felles bonusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
Arbeidsoppgaver:
 • Strategisk rådgivning innen leder- og organisasjonsutvikling
 • Fasilitator for utviklingsprogram og -prosesser for ledere, team og medarbeidere
 • Støtte i endrings- og omstillingsprosesser  
 • Konflikthåndtering
 • Lederveiledning 
 • Foredrag og kurs som engasjerer og inspirerer 
Kompetanse og arbeidserfaring: 

Psykologspesialist, psykolog under spesialisering eller psykolog. Kunnskap og interesse for folk, forretning og utvikling. Arbeidserfaring innen:  
 • Organisasjons-, team- og/eller lederutvikling
 • Relevant klinisk erfaring, gjerne med fordypning i gruppe- og/eller emosjonsfokusert terapi  
 • Arbeidsmiljøutvikling, endrings- og omstillingsprosesser
 • Konflikthåndtering
 • HR og implementering av HR-prosesser
 • Lederveiledning
Personlige ferdigheter:

Du synes det er meningsfylt å jobbe i skjæringspunktet mellom folk, forretning, utvikling og psykologi. Er dyktig i møte med ulike mennesker, kommuniserer og presenterer effektivt samt: 
 • Er dyktig på analyse av komplekse problemstillinger
 • Har høy faglig og etisk standard og opptatt av å levere kvalitet og merverdi
 • Teamorientert og motivert av kontinuerlig læring
 • Deler kompetanse og erfaring med glede  
 • Håndterer forventninger på en god måte
Øvrig: Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Søkere må ha sertifikat klasse B og disponere bil. Noe reising må påregnes.

Syns du Bjørnson virker som en spennende arbeidsgiver? Da er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Ingrid Ottesen, 918 22 256.
 
Søknad med CV sendes via stilingsannonse på Finn.no, FINN-kode 300532759

Vennligst ikke oppgi sensitive personopplysninger i søknad og CV.

Søknadsfrist: 31. mai 2023

For mer informasjon om Bjørnson, se om oss og Aktuelt.
Building People 
Builds Business