Interesse for administrasjon og økonomi?

anestranda2

Som økonomi- og administrasjonsansvarlig i Bjørnson vil du ha en sentral rolle i arbeidet med å sikre effektive arbeidsprosesser og optimal driftsmodell. Våre kunder skal oppleve kvalitet i alle ledd.

Bjørnson Organisasjonspsykologene er en betrodd samarbeidspartner for langsiktig utvikling av organisasjoner, ledere og medarbeidere i privat næringsliv og offentlig virksomhet. Idéen bak selskapet var å gjøre psykologi relevant og lønnsomt for arbeidslivet. Resultatet har blitt et av Norges ledende private fagmiljø innen ledelse og organisasjonspsykologi. Gjennom 18 år har selskapet levert tjenester for 200 millioner tuftet på spesialistkompetanse innen ledelse og organisasjonspsykologi.  

Kundene gir tilbakemeldinger om at det gir høy merverdi å samarbeide med Bjørnson, og rapporterer i gjennomsnitt en kundetilfredshet på 5,5 av 6. Vår spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og tydelige profil på endring, omstilling og atferdsendring har høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor.

Bjørnson har en sterk kompetanseprofil med psykologspesialister innen klinisk eller arbeids- og organisasjonspsykologi, samt ansatte med mastergrad eller PhD innen ledelse, organisasjon eller organisasjonspsykologi. Selskapet har et etablert kvalitetssystem og er kvalifisert leverandør i både Achilles og EPIM.


Er du vår nye økonomi- og administrasjonsansvarlige?   


Vi tilbyr: 
 • Varierte og spennende oppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Internt program for kompetanseutvikling
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og bonusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 
Arbeidsoppgaver:
 • Kundeservice og salg, gjennom sentralbordfunksjon og kundekontakt 
 • Drift knyttet til økonomi og administrasjon i hht definerte målsettinger og standarder knyttet til (fakturering, timelister, reiseutlegg, inngående faktura m.m) 
 • Møteforberedelse og -oppfølging 
 • Superbruker på Bjørnsons IT systemer: HMS/QA, CRM/ERP, SharePoint m.fl. 
 • Identifisere, initiere og implementere forbedringer i ovennevnte IT-system og arbeidsprosesser 
 • Kvalitetssikring av tilbud og støtte i anbudsarbeid
 • Kontraktsadministrasjon (leverandører, kunder, innleide, ansatte) 
 • Oppfølging av bruk og resultater i HMS og QA systemet  
 • Personaladministrativt arbeid 
 • Bistå i planlegging og gjennomføringen av interne og eksterne arrangement 
 • Ambassadør for selskapets verdigrunnlag FELT; Fagkunnskap, Engasjement, Lønnsomhet og Tillit  

Kompetanse og arbeidserfaring: 
Minimum bachelornivå innen økonomi eller administrasjon. Minimum 5 års erfaring fra tilsvarende ansvarsområder. 


Personlige ferdigheter:
Du synes det er meningsfylt med kontinuerlig læring og forbedring, og er dyktig i møte med ulike mennesker.  
 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert 
 • God på å prioritere arbeidsoppgaver og disponere egen arbeidsdag 
 • God gjennomføringsevne med høy kvalitet i leveransen   
 • Detaljorientert uten å miste helhetsperspektiv av syne  
 • Teamorientert 
 • Håndterer stress på en god måte 

Øvrig: Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Søkere må ha sertifikat klasse B og disponere bil.

Syns du stillingen virker spennende? Kjenner du deg igjen i beskrivelsen av hva Bjørnson står for og hvordan vi jobber? Har du noe å tilby som vil bidra til utvikling i Bjørnson er dette jobben for deg. 

Send oss en kort søknad med CV til: firma@bjornson.no.
Vennligst ikke oppgi sensitive personopplysninger i søknad og CV.
Søknadsfrist: 18. november 2019
Henvendelser angående stillingen kan rettes til daglig leder, Ingrid Ottesen, T: 918 22 256, E: ingrid@bjornson.no.  

For mer informasjon om Bjørnson, se om oss og Aktuelt.
Building People 
Builds Business