Stine Ravndal Nygård

Stines styrke som konsulent er hennes blikk for helheten – sammenhengen mellom det strukturelle og det prosessuelle. I Bjørnson arbeider hun med organisasjonsutvikling, arbeidsmiljøkartlegging og lederveiledning. Hun har meget god kunnskap og forståelse for design av endrings- og implementeringsprosesser, og vil være en god støtte for ledere som står overfor planlegging og gjennomføring av ulike endringstiltak. 

Stine har en doktorgrad i samfunnsvitenskap med fordypning i organisasjon og ledelse, en mastergrad i endringsledelse og en bachelorgrad i samfunnsfag med personalledelse fra Universitetet i Stavanger. Doktorgradsavhandlingen retter søkelys på design av endringsprosesser og hvordan valgt design legger føringer for involverte aktørers atferd og i neste omgang prosessens utfall. Som case er kommunereformen (2014-2017) anvendt. I avhandlingens analyse og diskusjon har Stine vært spesielt opptatt av balansen mellom styring og autonomi, prat som koordineringsmekanisme, samt betydningen av lokale fellesskap og felles virkelighetsforståelse. 

Utover doktorgradsprosjektet har Stine flere års arbeidserfaring i HR relaterte roller innenfor petroleumsnæringen. Hun har også erfaring som foreleser og veileder ved Universitetet i Stavanger. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler og bidratt i ulike fagbøker innenfor fagområdene organisasjonsdesign og endring.

Frem til august 2021 vil Stine vikariere i stillingen som økonomi- og administrasjonsansvarlig. Hennes hovedansvar vil da være å ivareta kunder i møte med Bjørnson, fakturering og test- og programadministrasjon. Stine vil i dette vikariatet opparbeide seg god innsikt i alle ledd av Bjørnsons leveranser og på en trygg måte sørge for at Bjørnson opprettholder god kvalitet og intern flyt i alle prosesser.
 
Stine%20R%20Nygaard%2020201124_123129%20(4)
Stine Ravndal Nygård
stine@bjornson.no | +47 4727 99 17
Konsulent
LinkedIn
001Trine
Trine L. Klavenes
Salg og marked
001Trine
Trine L. Klavenes
Salg og marked
Trine L. Klavenes
109
Cecilie B. Endresen
Sr. konsulent
109
Cecilie B. Endresen
Sr. konsulent
Cecilie B. Endresen
Ane_%20bruk%20dette
Ane Johnsen
Sr. konsulent
Ane_%20bruk%20dette
Ane Johnsen
Sr. konsulent
Ane Johnsen
Ingrid_191
Ingrid Ottesen
Daglig leder
Ingrid_191
Ingrid Ottesen
Daglig leder
Ingrid Ottesen
lederutvikling2
Øivind Bjørnson
Partner/Sr. konsulent
lederutvikling2
Øivind Bjørnson
Partner/Sr. konsulent
Øivind Bjørnson
IMG_2752
Andreas Våge
Sr. konsulent
IMG_2752
Andreas Våge
Sr. konsulent
Andreas Våge
Bj%C3%B8rn_portrett
Bjørn Vere
Sr. konsulent
Bj%C3%B8rn_portrett
Bjørn Vere
Sr. konsulent
Bjørn Vere
Steven_459
Steven Fleck
Sr. konsulent
Steven_459
Steven Fleck
Sr. konsulent
Steven Fleck
Einar_bjornson
Einar Steen
Sr. konsulent
Einar_bjornson
Einar Steen
Sr. konsulent
Einar Steen
Thor_b
Thor L. Legvold
Sr. konsulent
Thor_b
Thor L. Legvold
Sr. konsulent
Thor L. Legvold
janne%20web%20farge
Janne Mesel
Sr. konsulent
janne%20web%20farge
Janne Mesel
Sr. konsulent
Janne Mesel
Cecilie_thorsen
Cecilie Thorsen
Sr. konsulent
Cecilie_thorsen
Cecilie Thorsen
Sr. konsulent
Cecilie Thorsen
Maria%20profil%20bildejpg
Maria Heggen
Sr. konsulent
Maria%20profil%20bildejpg
Maria Heggen
Sr. konsulent
Maria Heggen
Bilde%20Mona%20Reppe
Mona Reppe
Påtroppende Øk. og adm.ansvarlig
Bilde%20Mona%20Reppe
Mona Reppe
Påtroppende Øk. og adm.ansvarlig
Mona Reppe
Lars%20H%C3%A6hre
Lars Hæhre
Sr. konsulent og teknologisk rådgiver
Lars%20H%C3%A6hre
Lars Hæhre
Sr. konsulent og teknologisk rådgiver
Lars Hæhre
Stine%20R%20Nygaard%2020201124_123129%20(4)
Stine Ravndal Nygård
Konsulent
Stine%20R%20Nygaard%2020201124_123129%20(4)
Stine Ravndal Nygård
Konsulent
Stine Ravndal Nygård